Systeemintegratie en flexibiliteit … in de Nederlandse energievoorziening

150421-ECN-Systeemintegratie en flexibiliteit
ECN
‘Systeemintegratie en flexibiliteit: de veranderende relatie tussen fossiele en hernieuwbare bronnen in de Nederlandse energievoorziening’
21 april 2015, 145 pagina’s

Samenvatting
Een studie van ECN, Ecofys en TNO. Het doel van deze studie is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een visie op het thema systeemintegratie door de Topsector Energie, in het bijzonder met betrekking tot de veranderende mix van fossiele en hernieuwbare bronnen in het toekomstige energiesysteem van Nederland. Meer in het bijzonder beoogt deze studie een antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat zijn de verwachte ontwikkelingen in de Nederlandse energievoorziening, in het bijzonder met betrekking tot de veranderingen in de Nederlandse brandstofmix tot 2030 (met een ‘doorkijk’ tot 2050)?
  • Wat zijn de opties voor een betere flexibiliteit en integratie van het energiesysteem teneinde een toenemend aandeel hernieuwbaar in te passen in het systeem?
  • Wat zijn hiervan de implicaties voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het systeem?
  • Wat is de specifieke rol van biomassa in dit hele gebeuren?
  • Welke kansen bieden bovengenoemde ontwikkelingen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen?
  • Wat zijn de implicaties van deze ontwikkelingen voor de rol en agenda van de Topsector Energie met betrekking tot het TKI overstijgende programma Systeemintegratie?

Meer informatie
ECN, 21 april 2015: Nieuw ECN rapport werpt blik op energievoorzieningsysteem van de toekomst

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.