ECN bereidt splitsing voor van nucleaire dochter NRG

23 februari 2016 / update 24 februari 2016 – Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) werkt aan een definitieve splitsing van nucleaire dochter NRG. Dat schrijft ECN-baas Paul Korting op de website van ECN. De splitsing is onderdeel van de toekomststrategie van het ECN. 

‘Onze huidige verwevenheid met dochter NRG is voor de toekomst niet langer wenselijk’, aldus CEO van ECN Paul Korting.

Uit het bericht van Korting op de website van ECN
160223-Korting‘(…) We werken aan een definitieve splitsing van onze organisaties. Daarbij leidt het ministerie van Economische Zaken een studie naar de inrichting van duurzaam energieonderzoek waar wij onze medewerking aan verlenen. Kortom, verandering hangt in de lucht met als constante factor de noodzaak van energieonderzoek in de transitie naar een duurzame energiehuishouding. (…)’

ECN startte in 1998 samen met KEMA Nucleair het Nuclear Research & consultancy Group (NRG) in Petten en is sinds 2006 de volle eigenaar van NRG, de exploitant van de onderzoeksreactor in Petten.

Het NRG kampt met financiële problemen en kosten voor het opruimen van historisch nucleair afval. In 2014 verstrekte het kabinet al een lening van maximaal 82 miljoen euro aan ECN en haar dochter NRG voor de onderzoeksreactor in Petten. De overheid wilde hiermee onder meer de medische isotopen die in Petten worden gemaakt veilig stellen. Eind 2015 besloot minister Kamp de Rijksbijdrage voor de duurzame activiteiten van ECN in 2016 eenmalig met 2,5 miljoen te verhogen. Ondertussen onderzoekt de overheid de toekomstige inrichting van het energieonderzoek dat ECN uitvoert.

Uit een bericht van Utilities
‘(…) Dit onderzoek is gepland in het voorjaar van 2016. Hij [Kamp] acht het niet wenselijk ECN te forceren structurele veranderingen door te voeren die de kennisinfrastructuur op het gebied van energieonderzoek aantasten, voordat de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Dit temeer omdat de Kamer heeft gevraagd cruciale kennis op het gebied van energie te behouden. (…)’

In de toekomstvisie van Korting is er niet alleen de afsplitsing van NRG, maar ook een toenadering tot de universiteiten om toegepast onderzoek en innovatie te bevorderen. En daarmee de energietransitie te versnellen.

Uit het artikel van Korting
‘(…) Een grote zorg van mij blijft het budget voor (toegepast) onderzoek dat beschikbaar is vanuit de overheid. Als we onze klimaatambities willen waarmaken, dan moeten we investeren in toegepast onderzoek om de kosten van duurzame energie omlaag te brengen. In de slipstream van de internationale klimaatconferentie zien we een initiatief als Mission Innovation opkomen. Maar helaas doet Nederland (nog) niet mee. Innovatie vraagt om kennisontwikkeling tussen alle partijen in de keten. Juist daarom haalt ECN de banden aan met universiteiten. Dat doen we door meer samen te werken in NERA (Netherlands Energy Research Alliance), bijvoorbeeld door gezamenlijk vorm te geven aan een energiethema binnen de Nationale Wetenschapsagenda. (…)’

Update
Update 24 februari 2016 –ECN wijst erop dat over de splitsing van ECN en NRG nog geen besluit genomen is. Pas nadat het onderzoek van EZ naar de inrichting van duurzaam energieonderzoek is afgerond (later dit jaar) worden beslissingen genomen.

Bronnen
ECN, 15 februari 2016: Blog CEO Paul Korting: “Veranderingen voor ECN in de lucht in 2016”
Utilities, 8 december 2016: Extra geld voor noodlijdend ECN 
Rijksoverheid, 17 oktober 2014: Kabinet verstrekt lening voor onderzoeksreactor Petten
ECN, januari 2007: Nieuwe structuur ECN en NRG
Foto: Onderzoeksreactor in Petten (foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar)
Foto Korting: ECN

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.