Industriële energiebesparing vanuit bedrijfsperspectief

Schermafdruk 2015-10-26 08.56.28
ECN
‘Industriële energiebesparing vanuit bedrijfsperspectief’
Oktober 2015, 16 pagina’s

Samenvatting
De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding. In de NEV 2014 – de eerste uitgave van deze integrale studie – is rekening gehouden met verschillende onzekerheden die van invloed zijn op de resultaten, zoals (gas)prijsontwikkelingen, het ingroeipad van nieuwe technologie en de werking van subsidies en financieringsprogramma’s. Onzekerheden die voortvloeien uit maatschappelijke ontwikkelingen en gedrag (zoals draagvlak, weerstand, adoptie van nieuwe technologie) zijn niet systematisch verdisconteerd in de berekeningen.
Om maatschappelijke ontwikkelingen en gedrag beter te kunnen inbedden, is besloten om voor de NEV 2015 een kwalitatieve verdieping uit te voeren op twee thema’s: de gebouwde omgeving en de industrie. Deze rapportage beschrijft de aanpak en de uitkomsten van de kwalitatieve verdieping voor het thema industrie, over hoe bedrijven beslissingen nemen die invloed hebben op de energie efficiëntie van hun bedrijfsprocessen. De resultaten zijn samengevat in sectie 5.4 van de NEV 2015 om de daarin besproken ontwikkelingen meer duiding te geven.

De conclusie die hieruit getrokken kan worden: energiebesparing staat niet hoog genoeg op het prioriteitenlijstje van de industrie.

Meer informatie
FluxEnergie, 26 oktober 2015: Energie te goedkoop: besparing geen hoge prioriteit industrie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.