Economie 2015 – Recordverbruik steenkool voor elektriciteitsproductie

160329-RecordSteenkool2015

29 maart 2016 – Nederlandse elektriciteitscentrales verbruikten in 2015 een recordhoeveelheid steenkool voor de productie van elektriciteit. De dalende steenkoolprijzen en de groei in de export van stroom waren er de oorzaken van.

Het economisch jaaroverzicht van het CBS staat uitvoerig stil bij het recordverbruik van steenkool (bijna een derde meer dan het jaar ervoor) door de elektriciteitscentrales en de oorzaken en gevolgen daarvan.

160329-NederlandEcon2015-CBSCitaten uit het CBS-jaaroverzicht
Geen relatie met gedaalde aardgaswinning in Groningen
‘(…) Er is geen directe relatie tussen de gedaalde aardgaswinning in Groningen en het gedaalde aardgasverbruik door elektriciteitscentrales. De centrales gebruiken namelijk hoogcalorisch aardgas, terwijl het Groninger aardgas laagcalorisch is. Het hoogcalorische aardgas wordt geïmporteerd uit Noorwegen en Rusland en wordt gewonnen uit andere Nederlandse velden dan Slochteren. (…)’

Vooral een forse stijging van de productie van elektriciteitscentrales
‘(…) In totaal steeg de productie van elektriciteitscentrales met 7 procent. Deze toename ging grotendeels naar het buitenland. Het binnenlands elektriciteitsverbruik veranderde in 2015 nagenoeg niet. (…)’
‘(…) De export van elektriciteit steeg sterk, met name naar België. (…)’

Grootste deel elektriciteit nog steeds opgewekt met fossiele brandstoffen
‘(…) Het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde elektriciteit is nog steeds afkomstig van conventionele technieken waarbij vooral gas en kolen worden ingezet. Ongeveer twee derde van de in Nederland geproduceerde elektriciteit wordt opgewekt in centrales. In 2015 zetten de centrales 32 procent meer steenkool in dan in 2014, terwijl de inzet van aardgas daalde met 12 procent. (…)’

Verschuiving van aardgas naar steenkool
‘(…) Deze verschuiving van aardgas naar steenkool zette al in 2012 in. Meerdere factoren spelen een rol in de verschuiving. Sinds 2013 werd 3,4 gigawatt aan nieuwe kolencentrales in gebruik genomen. Verder stegen de aardgasprijzen en daalden de steenkoolprijzen in de periode 2011–2013. Bovendien daalde de meestook van biomassa in 2013 in verband met het (gedeeltelijk) aflopen van de MEP-subsidies (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie), waardoor kolencentrales in plaats van biomassa meer steenkool inzetten. (…)’

CO2-uitstoot sterk gestegen
‘(…) Het verbranden van steenkool gaat gepaard met meer CO2-emissies dan het verbranden van aardgas. De zogeheten ‘brandstofmix’ van Nederlandse elektriciteitscentrales is uit milieuoogpunt minder gunstig geworden. (…)’
‘(…) De CO2-uitstoot in Nederland komt volgens voorlopige cijfers over 2015  5,5 procent hoger uit dan een jaar eerder. In dezelfde periode groeide de economie met 2,0 procent. Belangrijkste oorzaak van de stijging was de hogere CO2-uitstoot van energiebedrijven. (…)’

Maatregelen ter beperking van de CO2-uitstoot
‘(…) Vanaf 2017 dienen kolencentrales een minimumrendement van 40 procent te hebben. Dit moet ertoe leiden dat de oudere kolencentrales uiterlijk in 2017 uit gebruik genomen zijn, zoals is afgesproken in het energieakkoord. Het gaat hierbij in totaal om 2,7 gigawatt. Aan het einde van 2015 was 1,7 gigawatt hiervan al gesloten. Verder is in 2015 de meestook van biomassa in kolencentrales weer toegevoegd aan de SDE+, de subsidieregeling voor hernieuwbare energieproductie. (…)’

Schermafdruk 2016-03-28 14.57.01

Bronnen
CBS, rapport, 25 maart 2016: ‘Nederland in 2016. Een economisch overzicht’
Zie ook
FluxEnergie, 29 maart 2016: Economie 2015 – Ontwikkelingen ‘fossiel’ hebben forse invloed
FluxEnergie, 29 maart 2016: Economie 2015 – Niet minder, maar méér CO2-uitstoot
FluxEnergie, 29 maart 2016: Economie 2015 – Productie stroom uit hernieuwbare bronnen stijgt weer
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.