‘Een beter plan voor Groningen: stikstofinjectie tegen aardbevingen’

5 april 2017 – Naar aardgas blijven boren in het tempo dat werd aangehouden, met verminderd risico op aardbevingen en zonder dat Groningen zakt: technisch kan het. Emeritus hoogleraar Wim Turkenburg pleit in het gisteren verschenen Argus voor een ‘Beter plan voor Groningen’: stikstofinjectie.

Uit het artikel van Wim Turkenburg in Argus
‘(…) Het is zeer de vraag of het vertragen van de gaswinning helpt om de omvang van de bevingen die ons nog te wachten staan, sterk te verkleinen. (…) Er zijn in principe maar twee mogelijkheden (…).
De eerste is geheel stoppen met de gaswinning. De druk in het veld neemt niet meer af, Groningen zakt niet verder en het beven van de bodem gaat naar nul. Een andere manier is om het winnen van aardgas uit het veld te combineren met het pompen van een vervangend gas in het veld. De druk van het veld blijft dan constant, ondanks de winning, de bodem van Groningen zakt niet verder en de kans op steeds grotere bevingen wordt hoogst waarschijnlijk tot nul teruggedrongen.

Injectie van vervangend gas nooit goed besproken
In alle hectiek rondom Groningen is deze optie een paar keer genoemd, maar in het openbaar nooit goed besproken. Wel heeft de NAM er onderzoek naar gedaan, samen met Shell en Exxon. Er zijn ook rapporten over gepubliceerd, maar tot een maatschappelijk debat over de vooren nadelen van deze optie heeft dit tot op heden niet geleid. En ook in politiek Den Haag lijkt een taboe te rusten op het grondig verkennen en bespreken van zo’n aanpak.

Injectie van stikstof: technisch haalbaar, maar duur
Een eerste verkennende studie naar deze mogelijkheid heeft de NAM in 2013 gepubliceerd; daarbij werd vooral naar het injecteren van stikstof gekeken. Stikstof kun je uit de lucht halen en vervolgens in het Groningenveld pompen. Zo kun je de druk van het veld op peil houden, ook als je er aardgas uit haalt. De methodiek is technisch haalbaar. Wel bleken de kosten ervan hoog te zijn. Een van de redenen hiervoor is dat door toepassing van deze methode niet meer al het aardgas dat in het veld zit, eruit gehaald kan worden. De geïnjecteerde stikstof mengt zich immers met het aardgas in het veld en moet er, na winning van het gas, weer uitgehaald worden. Als de hoeveelheid stikstof in het mengsel te groot wordt, loont dat niet meer.

De omstandigheden zijn echter veranderd
Bij de berekening van de kosten van stikstofinjectie werd ervan uitgegaan dat we met het oppompen van aardgas uit het Groningenveld zoals dat nu gebeurt, door kunnen gaan totdat het veld helemaal leeg is. De tijden zijn echter veranderd. Voor het volledig leegpompen van het veld lijkt maatschappelijk geen draagvlak meer te bestaan. Dit zou de injectiemethodiek aantrekkelijker kunnen maken.

Alle voor- en nadelen zijn al in kaart gebracht
Zelf was ik onafhankelijk voorzitter van een stuurgroep die door de NAM is ingesteld en tussen 2013 en 2015 heeft onderzocht of we de methodiek van stikstofinjectie op een creatieve en innovatieve wijze kunnen benaderen, met toegevoegde waarde voor de regio. Ons eindrapport is naar Den Haag gestuurd en in 2016 openbaar gemaakt, tezamen met verkenningen van Shell en Exxon naar mogelijke processen in de ondergrond bij het injecteren van stikstof. Alle betrokken partijen moeten deze optie dus kennen en een beeld hebben van de mogelijke voor- en nadelen. Opvallend vind ik het dat deze studies niet tot enig publiek debat hebben geleid en zelfs in Groningen niet worden besproken.

Kansrijk
Mij lijkt dat, als we aardgas willen blijven winnen en tegelijk Groningen niet willen laten zakken, stikstofinjectie een kansrijke route is om het optreden van steeds zwaardere bevingen tegen te gaan.

Wim Turkenburg, 
emeritus hoogleraar Science, Technology and Society aan de Universiteit Utrecht (…)’

Over Argus
Argus is een nieuwe (papieren) krant (sinds 1 maart 2017). Verschijnt tweewekelijks in klein krantenformaat, geschreven door ervaren redacteuren uit de oude opiniebladen (Vrij Nederland, Haagse Post, de Nieuwe Linie, etc.) ‘uit liefde voor het vak’. Hoofdredactie: Rudie Kagie en Kees Schaepman (voormalig Vrij Nederland-redacteuren).

Bronnen
Argus, 4 april 2017: Een beter plan voor Groningen (pdf, 2 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.