Windpark 'Sternweg in de gemeente Zeewolde, bron: Wikimedia Commons

Eerste Kamer neemt Klimaatwet aan

Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Windmolenpark_Sternweg.jpg

De Eerste Kamer heeft dinsdag de Klimaatwet aangenomen. Dit betekent onder meer dat in Nederland in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 95 procent moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. De fracties van VVD, CDA, D66, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, OSF en Fractie-Duthler stemden voor. De fracties van SGP, PvdD en PVV stemden tegen.

Het wetsvoorstel waarmee dinsdag werd ingestemd stelt klimaatdoelstellingen voor de regering vast. Tegelijkertijd is het een kader voor de ontwikkeling, effectmeting en wijze van verantwoording van het beleid dat moet leiden tot het halen van de wettelijke vastgelegde klimaatdoelstellingen.

Nu het voorstel is aangenomen, brengt dat verschillende klimaatdoelen met zich mee voor deze en volgende regeringen. Het hoofddoel is dat er in 2050 in Nederland 95 procent minder broeikasgas wordt uitgestoten dan in 1990 het geval was. Daar hoort ook een tussendoel bij: 49 procent reductie in 2030, dus over elf jaar. Ook is er nog een nevendoel, namelijk dat de Nederlandse elektriciteitsproductie in 2050 volledig CO2-neutraal is.

Moties

Afgelopen week debatteerde de Eerste Kamer over het voorstel. Toen werden er ook twee moties ingediend die door de indieners werden aangehouden (niet in stemming gebracht). De eerste betrof de motie-Nagel, waarin de regering verzocht werd bij de berekeningen bij de pensioenen en klimaatmaatregelen hetzelfde percentage voor de rekenrente in beide gevallen consequent toe te passen. Deze motie werd aangehouden tot nader order.

De tweede aangehouden motie betrof de motie-Reuten die de regering verzocht om na aanname van het wetsvoorstel te komen met een reparatie voor artikel 5 van de wet. Op die manier wordt het Klimaatplan niet alleen aan beide Kamers van de Staten-Generaal overlegd, maar vergt het ook hun goedkeuring.

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.