Eerste Kamer verwerpt nieuwe elektriciteits- en gaswet

23 december 2015 – De Eerste Kamer heeft gisteravond de nieuwe elektriciteits- en gaswet met één stem verschil verworpen. Breekpunt was dat minister Kamp bleef vasthouden aan de splitsing van de energiebedrijven Delta en Eneco.

Het breekpunt: de verplichte opsplitsing van Delta en Eneco
De meerderheid van de Eerste Kamer en minister Kamp waren rond de verplichte opsplitsing van de energiebedrijven niet te vermurwen. Minister Kamp hield met steun van het hele kabinet vol dat het netwerk en de levering van energie niet in handen van één bedrijf mogen zijn om bij problemen in het niet opgesplitste bedrijf het netwerk niet kwijt te kunnen raken. Netwerken moeten in handen van de overheid blijven. Een meerderheid van de senaat steunt het verzet van Delta en Eneco tegen de gedwongen opsplitsing. Deze bedrijven vrezen zonder netwerk opgeslokt te worden door buitenlandse concurrenten.
151223-KampEersteKamerMinister Kamp wees de senaat erop dat het tegenhouden van de nieuwe wet zinloos is als het om de opsplitsing is, omdat dan de oude wet blijft gelden en daarin is de splitsing al vastgelegd.
Uiteindelijk nam de Eerste Kamer een motie aan die de regering vroeg de splitsing tenminste op te schorten tot de EU de splitsing ook in andere landen zou afdwingen. Maar Kamp liet weten die motie niet uit te zullen voeren.
De motie werd ondersteund door de fracties van ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV. Bij e uiteindelijke stemming over de wet stemde GroenLinks toch vóór het wetsvoorstel vanwege de gevolgen van de vertraging die door verwerping zou optreden.

De gevolgen van het verwerpen zijn groot
Omdat de nieuwe wet ook het netbeheer op zee regelt (net als op land wordt TenneT onder die wet netbeheerder op zee) loopt de bouw van de grote windparken op zee zeker een half jaar vertraging op, omdat er dan een nieuwe wet voor het netbeheer op zee gemaakt moet worden. En die vertraging heeft weer gevolgen voor de haalbaarheid van de energiedoelstellingen. Zonder deze windparken gaat 14% duurzame energie in 2020 niet lukken en komt ook 16% in 2033 onder druk te staan.
Minister Kamp wees de Eerste Kamer er bovendien op dat als de energiebedrijven die de windparken bouwen zelf de kabels naar land moeten trekken, windenergie op zee 3 miljard euro extra zal kosten en dat dat verhaald zal worden op de consument.

Bronnen
Debat Eerste Kamer met minister Kamp, 22 december 2015
Eerste Kamer, 22 december 2015: Eerste Kamer verwerpt Elektriciteits- en gaswet
Foto Eerste Kamer (foto Eerste Kamer). Foto minister Kamp: still uit live stream debat

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.