De eerste verkiezingsprogramma’s over energie en klimaat

29 augustus 2016Vorige week zijn de eerste partijen met hun (concept)verkiezingsprogramma’s gekomen. Wat omvang betreft verschillen ze enorm: D66 236 pagina’s, 50PLUS 18 pagina’s en PVV 1 pagina. Inhoudelijk zijn de verschillen minstens even groot. We zetten de punten die betrekking hebben op het energie- en klimaatbeleid op een rij. 

D66

Het verkiezingsprogramma van D66 wil vooral optimistisch en positief zijn. Hoofdthema  is het bestrijden van ongelijkheid en het afbreken van muren in ‘onze hokjesmaatschappij’.
Het programma bevat een groot aantal punten die betrekking hebben op het energie- en klimaatbeleid:

 • Alle kolencentrales sluiten
 • 100.000 betaalbare energieneutrale woningen
 • Belastingvoordeel voor elektrisch rijden en voor zelf stroom opwekken
 • Investeren in innovatie en in ‘groene ondernemers’
 • Oprichting publieke investeringsbank, o.a. voor investeringen in energietransitie
 • Niet afhankelijk zijn van Rusland of Saoedi-Arabië
 • In 2030 moet de CO2-uitstoot 50% lager zijn, in 2050 95%
 • Energiebelasting koppelen aan CO2-uitstoot
 • Einde aan jojobeleid rond het zelf opwekken van energie
 • In 2030 30% van energievoorziening duurzaam
 • Kernenergie geen langetermijnrol, geen nieuwe kerncentrale
 • Structureel en voorspelbaar energiebeleid
 • Versnelling van de transitie
 • Leaseconstructie voor zonnepanelen
 • In 2050 alle huizen klimaatneutraal
 • Bevorderen dat EU met hogere CO2-prijs gaat werken
 • Aanpak lucht- en scheepvaart bevorderen
 • Gaswinning Groningen moet structureel laag blijven
 • Schade altijd vergoeden
 • Meer afstand van NAM
 • Gasinkomsten voortaan gebruiken voor verduurzaming
 • Niet boren naar schaliegas
 • Geen nieuwe mijnbouwactiviteiten in beschermde natuurgebieden
 • Geen 4 mrd naar bijstook biomassa in kolencentrales
 • 1200% van alle overheidsaankopen duurzaam

50Plus

Het concept-verkiezingsprogramma van 50plus omvat 50 punten, waarvan er er vier betrekking hebben op klimaat- of  energiebeleid:
‘(…) Punt 16. Wonen en bouwen

 • 50PLUS wil dat woningcorporaties verplicht worden voldoende en geschikte (en energiezuinige) woningen te bouwen voor senioren.
 • Energiebesparing wordt fiscaal aangemoedigd.
 • De regels voor het bouwen moeten zodanig worden aangepast dat er meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd. (…)

Punt 22. Energie

 • Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval. We zadelen toekomstige generaties niet met deze problemen op.
 • 50PLUS wil zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief.
 • Besparende maatregelen worden gestimuleerd en desnoods afgedwongen.
 • Gasboringen mogen nooit een bedreiging voor de huizenbewoners zijn.

Punt 23. Milieu en duurzaamheid

 • Door het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waakt 50PLUS over de leefbaarheid voor volgende generaties.
 • 50PLUS steunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030.
 • Om het enorme belang van duurzaamheid te onderstrepen pleit 50PLUS voor een minister van Innovatie en Duurzaamheid. (…)

Punt 40. Privatiseringen

 • Geen privatiseringen waar dat niet in het belang is voor de samenleving.
 • Handhaven of het wederom verwerven van meerderheidsbelang door de overheid in essentiële activiteiten, zoals openbaar vervoer, communicatie, energie, water en gezondheidszorg.
 • 50PLUS streeft naar meer nutsbedrijven. (…)’

PVV

Het verkiezingsprogramma van de PVV beslaat exact 1 A4’tje. Toch staat er heel kort nog iets in dat de thema’s energie en klimaat raakt:
‘(…) Punt 7: Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep, enz. (…)’ De ‘opbrengst’ van dit punt zou volgens Wilders € 10,0 mrd bedragen.

Bronnen
Concept-verkiezingsprogramma D66: ‘Kansen voor iedereen’  (pdf, 236 pag.)
Concept-verkiezingsprogramma 50PLUS (pdf, 18 pag.)
Verkiezingsprogramma PVV: ‘Nederland weer van ons‘ (1 pag.)

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.