Eerste Wintrackmast Doetinchem-Wesel geplaatst

18 juli 2016 – Vrijdag heeft TenneT de eerste Wintrackmast van de nieuwe hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kV geplaatst. 

Uit een bericht van TenneT
‘(…) De nieuwe 380 kV verbinding gaat voorzien in meer elektriciteitsuitwisseling tussen Nederland en Duitsland en is belangrijk voor de internationale elektriciteitsvoorziening. Zo wordt de Nederlandse import – en exportcapaciteit van elektriciteit groter waardoor prijzen dichter bij elkaar komen te liggen. Vooralsnog betekent dit dat dit zal zorgen voor lagere stroomprijzen op de Nederlandse markt voor consumenten en bedrijven.

Aanleg
TenneT is sinds april dit jaar bezig met de aanleg van het Nederlandse deel van de 380 kV-verbinding Doetinchem-Wesel 380 kV. Het project bestaat naast de aanleg van een nieuwe deels gecombineerde 380 kV/150kV hoogspanningsverbinding onder meer uit ondergrondse verkabeling van 150 kV-verbindingen en de uitbreiding van het hoogspanningsstation Langerak.

Nieuwe masten
Het tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding van Doetinchem (hoogspanningsstation Langerak) tot aan de grens met Duitsland is 22 kilometer lang en bestaat uit 54 nieuwe Wintrackmasten.  De masten variëren van 55 tot 75 meter hoogte. Iedere mast bestaat uit twee pylonen waaraan op een later moment de hoogspanningsdraden worden opgehangen. De eerste mast is een zogeheten steunmast en is ruim 60 meter hoog. Een pyloon bevat meer dan 45 ton staal. De mast verloopt in diameter van 2,4 meter aan de onderzijde naar 0,6 meter in de top.

Afbreken 150 kV-masten
Na ingebruikname van de nieuwe gecombineerde verbinding zijn 68 van de huidige masten van de 150 kV-verbindingen overbodig. Deze worden dan afgebroken. (…)’

 

Bronnen
TenneT, 15 juli 2016: Eerste Wintrackmast Doetinchem-Wesel geplaatst
Foto’s: TenneT

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.