EIB financiert upgrade elektriciteitsnetwerk Alliander

Netwerkbedrijf Alliander heeft een leningsovereenkomst van EUR 300 miljoen getekend met de Europese Investeringsbank (EIB). De versterking van het elektriciteitsnetwerk is nodig om over te stappen op wind-en zonne-energie.  

In een gezamenlijk persbericht kondigen Alliander en de Europese Investeringsbank aan dat de lening zal worden aangewend voor het vernieuwen en uitbreiden van het distributienetwerk dat Liander, een dochteronderneming van Alliander, gebruikt om elektriciteit tot bij de consument te brengen. De investeringen dragen bij aan het toekomstbestendig maken van het netwerk. De verwachting is dat dit investeringsprogramma eind 2018 afgerond is. De netwerkverbeteringen zullen worden uitgevoerd in de gebieden waar Liander actief is: de provincies Gelderland, Noord-Holland, grote delen van Friesland en Flevoland en een deel van Zuid-Holland.

Investeringen nodig voor overgang naar duurzame energievoorziening

“Netbeheerders hebben een belangrijke rol in de overgang naar de duurzame energievoorziening van de toekomst. Hiervoor zijn aanzienlijke investeringen nodig. De EIB is blij en trots dat zij met deze financiering daaraan een bijdrage kan leveren.” zegt EIB vicepresident Pim van Ballekom. “Alliander is een nieuwe klant voor de Bank. Ze bereikt dagelijks meer dan vijf-en-een-half miljoen mensen in Nederland en speelt dus een belangrijke maatschappelijke rol, dat is een belangrijk aspect voor de Bank in de overwegingen voor het toekennen van een lening.”

Mark van Lieshout, CFO van Alliander: “Met deze lening draagt EIB bij aan de spreiding van onze financieringsbronnen en financiert zij een deel van onze investeringen in de komende jaren. Investeringen die nodig zijn om de overgang naar duurzame energie mogelijk te maken en de energievoorziening van de toekomst betaalbaar, betrouwbaar en bereikbaar te houden. ”

Hernieuwbare bronnen vragen om versterking elektriciteitsnetwerk

Afgelopen vrijdag gaf Jasper Vis, directeur van Dong Energy in Nederland, in het Financieeel Dagblad al aan dat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk op land snel uitgebreid en aangepast moet worden om ambitieuze plannen voor grote windparken op zee tot een succes te maken. “Er gaan stemmen op om vanaf 2020 elk jaar windparken op zee met een totaal vermogen van 2000 megawatt bij te bouwen. Als je dat gaat doen, kom je al gauw tot de conclusie dat er echt snel en hard aan het elektriciteitsnetwerk moet worden gewerkt”. In 2015 becijferde TNO al dat het huidige electriciteitsnet niet voorbereid was op zon – en windenergie.

Daarnaast benadrukt Vis dat we moeten nadenken over de manier waarop fluctuerende energiebronnen ingepast kunnen worden in het bestaande netwerk. “Nu volgt het aanbod de vraag. Als we ’s ochtends uit bed komen en de waterkokers en lampen aandoen, dan worden er elektriciteitscentrales opgestart. Als je straks heel veel zonne- en windenergie hebt, kun je geen knopje indrukken die het harder laat waaien. Daar moet je dus nu al over nadenken. Dat zal een combinatie zijn van flexibele vraag en productie, verbindingen met buurlanden en opslag.”

Ook de energiemarkt moet flexibeler

Willen we voorkomen dat de toename aan duurzame energiebronnen leidt tot het vergroten van de winstmarges op energie uit fossiele brandstoffen, waarschuwden onderzoekers van de Erasmus Universiteit, dan zal ook de energiemarkt zelf geflexibiliseerd moeten worden. Ook daarvoor zijn opslag en verbindingen essentieel.

Bronnen:

Persbericht EIB & Alliander, 21 juli 2017, ‘EIB financiert upgrade elektriciteitsnetwerk Alliander’

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), persbericht 7 juli 2017, ‘How the current electricity market design may keep fossil fuel alive

Financieeel Dagblad, 14 juli 2017, ‘Wind op zee vergt vooral aanpassingen op land’

Foto: hoogspanningsmast, copyright Paul Tolenaar

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.