foto: Sun Invest Group

Einde Europese heffing op Chinese zonnepanelen kan sector boosten

De Europese Commissie heeft de Europese importheffingen op Chinese kristallijn silicium zonnecellen en zonnepanelen niet verlengd. Dat gebeurde dik tegen de zin van de Europese fabrikanten, maar installateurs en verkopen juichen die beslissing toe. De beschikbaarheid van goedkope Chinese zonnesystemen kan immers de prijzen verlagen en consumenten die totnogtoe de kat uit de boom keken over de streep trekken.

Daardoor verhoogt ze ook de kans dat Europa tijdig zijn doelstellingen voor hernieuwbare energie bereikt. De heffing was in december 2013 ingevoerd, met als argumentatie dat de Chinese zonnepanelen tegen dumpingprijzen op de Europese markt werden aangeboden. Er was toen een minimumprijs opgelegd, die in de loop der jaren is gezakt, omdat de marktprijzen wereldwijd ook daalden. Maar op zeker ogenblik bedroeg het verschil tussen de vraag prijs en de prijs met heffing wel bijna 65%. En op het moment dat de Europese heffing werd ingevoerd waren de raakste klappen aan de Europese fabrikanten al uitgedeeld. Een aantal van hen is van het toneel verdwenen.

Aanvankelijk zou de heffing slechts twee jaar blijven bestaan, maar in maart 2017 werd ze een laatste keer verlengd, met achttien maanden. Nu oordeelt de Europese Commissie dat de huidige marktsituatie een verdere verlenging niet rechtvaardigt. De afschaffing ging dinsdagochtend in voege. De Commissie zegt dat ze de belangen van de Europese fabrikanten, invoerders en consumenten tegen elkaar heeft afgewogen. Ze wou verzekeren dat de Europese consumenten zich zonnesystemen konden aanschaffen tegen prijzen die deze van de wereldmarkt benaderen. De Europese fabrikanten hadden nochtans op een verlening van de heffing aangedrongen.

Gunstige impact verwacht

Projectontwikkelaar Sun Invest Group juicht de EU-beslissing toe. De Litouwse groep verwacht dat de gunstige effecten zich al binnen enkele weken zullen tonen. Sun Invest gewaagt zelfs van een mogelijke prijsdaling van 30% voor de zonnesystemen. “In Zuid-Europa is zonne-energie nu al de meest concurrentiële vorm van energie,” onderstreept ceo Deividas Varabauskas. “Tegen 2020 zal ze dit in het grootste deel van de EU zijn. Niet alleen door het wegvalling van de heffing, maar ook door de stijgende prijs van de CO2-emissierechten.”

Zijn bedrijf staat sterk in Polen, waar het 15% van de markt voor zonne-energie claimt. “Door zijn noordelijke ligging ontvangt Polen relatief weinig zonnestraling, maar toch hoeft het niet veel langer te duren, tot 2022, voor zonne-energie ook hier de meest competitieve vorm van energie wordt.” Hij verwacht dat de bouw en het onderhoud van nieuwe zonnesystemen ook heel wat nieuwe arbeidsplaatsen zal opleveren.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.