‘Het einde van het gastijdperk wordt de politieke nalatenschap van Henk Kamp’

7 december 2016De NRC had een kort interview met minister Kamp n.a.v. de Energieagenda. De krant concludeert dat het einde van het gastijdperk de politieke nalatenschap van Henk Kamp wordt.

De NRC over de veranderingen: ‘(…) Over dertig jaar zijn alle gasleidingen uit de straten verdwenen. Voor de verwarming van onze volledig geïsoleerde huizen gebruiken we dan warmtenetten, waarin restwarmte uit de industrie en warm water uit diepe gaten in de grond (geothermie) wordt rondgepompt. Koken doen we elektrisch. (…)
Voor de energie-intensieve industrie (zoals staal of chemie) zullen fossiele brandstoffen nog een rol blijven spelen, zij het een veel kleinere rol. In de Energieagenda wordt daarom een belangrijke rol voorzien voor het opvangen en opslaan van CO2. Volgend jaar moet het eerste proefproject gaan draaien in de Rotterdamse haven. (…)’

Kamp maakt in het interview duidelijk dat het afscheid van het gas geleidelijk zal gaan.
‘(…) In nieuwe wijken zal niet automatisch meer gasinfrastructuur worden aangelegd. Die wijken worden aangesloten op warmtenetten zodra dat kan, of ze krijgen andere warmtevoorzieningen. Oudere wijken komen daarna aan de beurt als er bijvoorbeeld een grootscheepse renovatie plaatsvindt. Dat hele proces zal tot 2050 duren.” (…)’

De verplichting om woningen op het gasnet aan te sluiten zal zeer snel verdwijnen. Kamp wil de regie vooral bij de gemeenten neerleggen.
‘(…) „Het gaat om de regie, zij hoeven dat niet te financieren. Als er financiële aanpassingen nodig zijn van de gemeentebudgetten zullen we dat met hen bespreken.” (…)’

 

Bronnen
NRC, 7 december 2016: De politieke nalatenschap van Henk Kamp: het einde aan het gas-tijdperk Foto: still uit video Tunnis.nl. Portret Kamp: Twitter

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.