Eindelijk verdwijnt de precariobelasting – Uiterlijk in 2022

Eindelijk verdwijnt de precariobelasting – Uiterlijk in 2022

22 februari 2017Eindelijk wordt, na twaalf jaar discussie, de precariobelasting afgeschaft. Gisteren stemde de Tweede Kamer er over. Minister Plasterk wilde een overgangsperiode van tien jaar om de gemeenten tijd te geven voor de aanpassing van hun begrotingen, maar van die termijn heeft de Kamer vijf jaar gemaakt.

Gemeenten, provincies en waterschappen mogen na 2022 dus geen belasting meer heffen op netwerken die beschouwd worden als ‘openbare werken van algemeen nut’: gasnetwerken, elektriciteitskabels en waterleidingen.
Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) wilde overigens om een andere reden van de belasting af, dan de meeste tegenstanders van de belasting. Hij wilde niet dat burgers belasting moeten betalen voor een bestuursorgaan waarin zij geen stemrecht hebben. Netbeheerders berekenen de geheven precariobelasting door aan al hun klanten, ook als ze in een gebied wonen waar zo’n belasting niet wordt geheven. Voor Plasterk geldt het principe ‘no taxation without representation’.

Overgangsregeling voor gemeenten
Uit een persbericht van de Rijksoverheid na de stemming in de Tweede Kamer
‘(…) Het kabinet had bij het indienen van zijn wetsvoorstel gekozen voor een overgangstermijn tot 1 januari 2027 zodat gemeenten de effecten kunnen opgevangen van inkomstenderving vanwege het afschaffen van deze vorm van precariobelasting. Op initiatief van de Tweede Kamer is de overgangstermijn nu dus gehalveerd. Het overgangsrecht geldt alleen als een gemeente een verordening met tarief had voor precariobelasting op kabels en leidingen op 10 februari 2016, de datum waarop minister Plasterk het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting heeft aangekondigd. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Zo wordt voorkomen dat de tarieven verder oplopen en het aantal gemeenten dat precario heft verder stijgt. (…)’

Instemming met afschaffing
Uit een gezamenlijk persbericht van Netbeheer Nederland en Vewin
‘(…) Netbeheer Nederland en Vewin vinden het een goede zaak dat de Tweede Kamer na ruim twaalf  jaar eindelijk heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten af te schaffen. Eind 2004 nam de Tweede Kamer al moties aan om de precariobelasting op nutsleidingen af te schaffen. Al die tijd hebben Netbeheer Nederland en Vewin (de vereniging van waterbedrijven in Nederland) zich intensief ingezet om deze belasting afgeschaft te krijgen, omdat die voor consumenten kan leiden tot een forse verhoging van de rekeningen voor drinkwater en energie. (…)
André Jurjus, directeur Netbeheer Nederland: “Energie is een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven. Ons energienet moet daarom betrouwbaar én betaalbaar zijn. Daar past geen precariobelasting bij die de rekening voor consumenten onnodig opdrijft. Het is een goede zaak dat deze onzichtbare belasting over niet al te lange tijd voorgoed tot het verleden behoort.” (…)
Netbeheer Nederland en Vewin vinden de verkorting van de overgangstermijn terecht. Het bespaart consumenten in totaal ruim € 1,5 miljard aan kosten die anders op de rekeningen voor drinkwater en energie terecht zouden komen. De netbeheerders en drinkwaterbedrijven gaan er vanuit dat ook de Eerste Kamer in zal stemmen met het wetsvoorstel tot afschaffing van de precariobelasting. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, persbericht, 21 februari 2017: Aanpassing overgangstermijn afschaffing precariobelasting
Netbeheer Nederland en Vewin, persbericht, 21 februari 2017: Netbeheer Nederland en Vewin blij met definitieve afschaffing precariobelasting
Foto: Stedin

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.