Ekwadraat transparant over MVO

Ekwadraat publiceert Zelfverklaring ISO 26000. Het Publicatieplatform ISO 26000, gelanceerd door de NEN, is een centrale vindplaats voor organisaties die een Zelfverklaring ISO 26000 publiceren.
Voor ons is duurzaam ondernemen core business. Dagelijks verlenen wij adviezen over energiebesparing en het opwekken van duurzame energie aan uiteenlopende organisaties en bedrijven. Logisch dus dat wij zelf ook duurzaam ondernemen. Wij waren al partner van MVO Nederland en we handelden ook volgens de MVO richtlijn. Maar transparant waren we daar niet over en ons beleid stond nog niet op schrift. ….

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.