Bij elektriciteitsproductie is CO2-uitstoot de laatste jaren alleen maar toegenomen

Bij elektriciteitsproductie is CO2-uitstoot de laatste jaren alleen maar toegenomen

9 september 2016Bij de energiecentrales zijn de CO2emissies in 2014 met 8% toegenomen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer steenkool is ingezet voor de productie van elektriciteit. In 2015 heeft deze ontwikkeling zich voortgezet.

Uit een bericht van het Compendium voor de Leefomgeving
‘(…) Door een hogere elektriciteitsproductie is de emissie van CO2 in de periode 1990-2004 met bijna 30% toegenomen. Daarna nam de emissie af doordat er meer elektriciteit werd ingevoerd. In 2007 is een energiecentrale overgeheveld van de chemische industrie naar de energievoorziening, waardoor een trendbreuk is ontstaan.

Toename emissie kooldioxide in 2014 en 2015
Bij de energiecentrales zijn de CO2-emissies in 2014 met 8% toegenomen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer steenkool is ingezet voor de productie van elektriciteit. In 2015 heeft deze ontwikkeling zich voortgezet.

Bronnen van de emissies
De emissies worden veroorzaakt door:

  • De verbranding van fossiele brandstoffen of biomassa bij de elektriciteitsvoorziening en warmteproductie.
  • De winning van gas en olie, zowel op het land als bij de zeeconcessies
  • Het transport en de distributie van energiedragers. (…)’

schermafdruk-2016-09-08-16-52-23

Bronnen
Compendium voor de Leefomgeving, 7 september 2016: Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2015
Foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.