Elektrisch rijden: Noord-Brabant krijgt versneld slimme oplaadpalen

Noord-Brabant krijgt versneld slimme oplaadpalen

7 december 2015 – Eneco en de provincie Noord-Brabant willen Noord-Brabant versneld voorzien van ‘semipublieke’ slimme oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Uit een persbericht van Eneco en de provincie Noord-Brabant
‘(…) Begin 2016 start [Eneco] met het eerste project van vijftig slimme, semipublieke laadpalen. Eneco en de provincie Noord-Brabant maakten dit initiatief bekend op de klimaattop in Parijs als onderdeel van een bredere samenwerking. De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2020 de laadinfrastructuur en energievoorziening gereed te hebben voor 100.000 elektrische voertuigen en zo bij te dragen aan een versnelling van elektrisch vervoer en gebruik van zon- en windenergie.

151207-EnecoNrdBrab
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Noord-Brabant) en Michael van Hulst (manager Zuid-Nederland Eneco) in Parijs (foto Eneco)

Volgens Brabant en Eneco kunnen de doelen in het Nationaal Energie Akkoord ondermeer worden behaald door de ambities rondom elektrisch vervoer vast te houden en voor Noord-Brabant in te zetten op 100.000 elektrische voertuigen in 2020. In samenwerking met gemeenten, burgers en het bedrijfsleven wordt de huidige aanpak door de provincie versterkt en zal onder andere het aantal slimme oplaadpunten en diensten uitgebreid worden. ‘We zijn verheugd dat een duurzaam en innovatief bedrijf als Eneco samen met ons concrete stappen wil zetten om de versnelling vorm te geven,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie). “De samenwerking om aan een versnelling concreet invulling te geven is voor mij een direct resultaat van de open gesprekken die wij met Brabanders en betrokkenen nu voeren in kader van ons nieuwe energiebeleid.”

Duurzame energie
Om elektrische voertuigen te voorzien van duurzame energie wordt de koppeling met productie uit duurzame Brabantse energiebronnen zoals bijvoorbeeld wind- en zonne-energie verbeterd. Daarbij wordt samenwerking met lokale initiatieven en de opslag van energie ook nadrukkelijk meegenomen. Voor de koppeling tussen duurzame energiebronnen en elektrisch vervoer zijn slimme laaddiensten nodig. Eneco verzorgt die al voor thuis laden en breidt dit in Brabant uit naar publiek laden.

Innovatie
Provincie Noord-Brabant en Eneco onderstrepen met deze samenwerking ook hun innovatieve ambities. Door de opschaling van het aantal laadpunten, toevoegen van nieuwe parkeer en energiediensten en het toevoegen van slimme en duurzame technologieën jagen beide partijen ook innovatie in de provincie aan. “Het creëren van een duurzaam en innovatief ecosysteem vormt de basis van onze regionale strategie. Samenwerking is hierin cruciaal,” aldus Michael van Hulst, manager Zuid-Nederland van Eneco. Ook Marc van der Linden, lid Raad van Bestuur, benadrukt: “Deze samenwerking toont dat we samen concrete stappen maken in de energietransitie. Noord-Brabant is onze eerste provinciale samenwerking op dit gebied. Ik hoop dat de andere provincies snel zullen volgen.” Nadrukkelijk nodigen Eneco en Noord-Brabant ook andere partijen uit om samen deze groei naar 100.000 elektrische voertuigen en gelijktijdige groei van duurzame energie in de provincie vorm te geven. (…)’

Bronnen
Eneco, 6 december 2015: Eneco gaat markt slim opladen elektrische auto’s versnellen in Noord-Brabant
Foto: Eneco

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.