foto: Elia

Elia plaatst vogelkrullen op hoogspanningslijn langs de Maas

vogelkrullen

Elia is gestart met het plaatsen van vogelkrullen op de nieuwe 220 kV-hoogspanningslijn van Awirs in de buurt van Luik. De beheerder van het Belgische hoogspanningsnet brengt deze bebakening aangebracht over een afstand van 1,5 kilometer. Een vogelkrul is een bebakening die op de aardingskabel wordt gemonteerd en de hoogspanningslijn zichtbaarder maakt voor vogels, zodat het risico op aanvliegingen afneemt.

De werken in Awirs worden uitgevoerd in samenwerking met de Waalse natuurvereniging Natagora. Die geeft Elia ook in andere milieubeschermingsprojecten advies.

In 2012 voerden Natuurpunt, Natagora, Vogelbescherming Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor Natuur en Bos (VINB) een gezamenlijke studie uit. Deze bracht de zones in kaart waar het risico op aanvliegingen het grootst is: 3,4% van Elia’s bovengrondse elektriciteitsnet vormt een risico voor vogels. Sindsdien is Elia gestart met het geleidelijk plaatsen van bakens in deze zones. In Oudenaarde en tussen Zeebrugge en Dudzele (Stevin-project) zijn de eerste resultaten heel positief, meldt Elia.

Het is de eerste keer dat Elia vogelkrullen aanbrengt op een bestaande lijn in Wallonië. Op nieuwe lijnen is dat wel al gebeurd. Anderhalve kilometer op de lijn van Awirs is als risicovol geïdentificeerd . Dit stuk bevindt zich in een belangrijk trekgebied van onder meer meeuwen en zeemeeuwen, die de Maas als ‘corridor’ gebruiken om zich te verplaatsen tussen hun rust – en voedergebied.

Als beheerder van het Belgische transportnet voor elektriciteit is Elia gevoelig voor de problematiek van de aanvliegingen. Daarom werkt het hiervoor nauw samen met organisaties die hun expertise inbrengen om nog meer risicolijnen te bebakenen. Dit wordt over meerdere jaren gespreid. De vogelkrullen kunnen enkel plaatst worden wanneer een hoogspanningslijn buiten dienst is voor (onderhouds)werken, dit omwille van de veiligheid en de elektriciteitsbevoorradingszekerheid.

“In nieuwe lijnen betreft, integreren we automatisch de plaatsing van vogelkrullen als dat nodig is,” zegt Elia-verantwoordelijke Ilse Tant. “We zijn overgestapt van een reactieve naar een proactieve aanpak en streven ook naar een betere integratie van onze infrastructuur in de omgeving.”

Volgens Antoine Derouaux van de studiedienst van Natagora zijn jaarlijks meer dan 100.000 vogels het slachtoffer van een aanvlieging. “Doordat ze de kabels tijdens hun vlucht niet zien. Door bakens te plaatsen, verminderen we het risico aanzienlijk.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.