Containerschip MSC Oscar bij de Maasmond, Haven Rotterdam, Frans Berkelaar CC2.0

Emissiereductie scheepvaart gaat traag

Containerschip MSC Oscar - Maasmond - Port of Rotterdam De MSC Oscar is 396 meter lang, 59 meter breed en heeft een diepgang van 16 meter. Het kan in totaal 19.224 containers van 20 voet vervoeren en was ooit het grootste containerschip ter wereld.

Nederland steunt de Europese plannen om de uitstoot door de wereldwijde zeescheepvaart van naar schatting 1.000 miljard ton per jaar terug te dringen, maar het proces om dat te realiseren verloopt erg traag. Nederland pleit voor een effectief CO2-registratiesysteem, maar huivert voor controlekosten en het delen van scheepsinformatie. 

De uitstoot van de maritieme sector is nu goed voor ongeveer 2,5 procent van de totale mondiale uitstoot aan broeikasgassen. Als er geen maatregelen worden genomen, zal dat aandeel de komende jaren naar verwachting ‘aanzienlijk’ groeien. Lucht- en scheepvaart vallen niet onder het klimaatakkoord van 2016, de bestaande regels zijn niet streng genoeg en worden slecht nageleefd. Internationale organisaties als de International Maritime Organization (IMO) en de Europese Unie werken daarom aan mechanismes om ook deze uitstoot aan banden te leggen.

Traag

De maritieme molens draaien echter traag. Het parlement is precies vijf jaar geleden geïnformeerd over de Europese plannen om het beleid ten aanzien van monitoring, rapportage en verificatie (MRV) van CO2-emissies voor maritiem transport aan te scherpen, maar reageerde daar vorige week pas op. Dat blijk uit de aanbiedingsbrief waarmee minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de Nederlandse reactie op de questionnaire vorige week naar de Tweede Kamer stuurde.

Het opzetten van een juridisch raamwerk om binnen de Europese Unie een MRV-systeem in te richten nam drie jaar in beslag. Vervolgens kostte het nog eens twee jaar om afspraken te maken over de invoering van een Global Data Collection System (DCS) door de IMO, onderdeel van de VN. De Europese Unie wil zich daar samen met Noorwegen en IJsland bij aansluiten. Het heeft de lidstaten vorig jaar uitgenodigd om hun visie op de materie te geven.

CO2-registratiesysteem

Nederland steunt de Europese plannen om een effectief CO2-registratiesysteem in te richten op bijna alle onderdelen, zo blijkt uit het antwoord op de Europese vragenlijst. Maar op twee opmerkelijke punten staat de regering huiverig ten opzichte van de Europese plannen: de geschatte controlekosten van tot 500 dollar per jaar per schip en het vrijgeven van informatie over de technische en operationele efficiency van schepen. ‘Tend to disagree’ luidt het antwoord op die vragen.

Lees ook:

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.