Eneco en Delta moeten toch splitsen

Eneco en Delta moeten toch splitsen

1 oktober 2015 – De Tweede Kamer houdt vast aan de splitsingsverplichting voor Eneco en Delta en is niet gevoelig voor de bezwaren die beide bedrijven ventileerden.

Beide bedrijven moeten zich alsnog opdelen in een energieproducent en een netbeheerder. Delta en Eneco zijn de enige twee Nederlandse enerfgiebedrijven die nog geen splitsing hebben doorgevoerd. Essent en Nuon deden dat wel en werden overgenomen door het Duitse RWE en het Zweedse Vattenfall. Volgens Delta kost de splitsing in Zeeland 800 banen en volgens Eneco kost dat in Zuid-Holland 1.000 banen.

Uit een verslag van de Tweede Kamer
‘(…) Volgens de Splitsingswet uit 2008 moeten energiebedrijven worden opgesplitst in een publiek netwerkbedrijf en een commercieel leveringsbedrijf. Eneco en Delta zijn de enige Nederlandse energiebedrijven die nog niet zijn opgesplitst. Kamp wil dat zij dat nu ook gaan doen. Een groot deel van de oppositie vindt dat echter ongewenst. Van Veldhoven wijst erop dat splitsing ooit bedoeld was als een middel om tot een kwalitatief goed netwerk en leveringszekerheid te komen, maar dat het nooit een doel op zich was. Ook Dik (ChristenUnie) begrijpt niet waarom de minister “met oogkleppen op” blijft aankoersen op splitsing.
Mulder (CDA) maakt zich zorgen over de werkgelegenheid: “Als we een splitsing afdwingen moeten Eneco en Delta veel mensen ontslaan”. Ook Smaling (SP) vindt het op het spel zetten van banen “een volstrekt onbegrijpelijke route”. Bosman (VVD) werpt tegen dat banenverlies niet alleen aan een splitsing te wijten is, want in de gehele sector staan banen onder druk. Ook Jan Vos (PvdA) realiseert zich dat “veranderen pijn doet”, maar hij vindt het wel noodzakelijk. Kamp zegt toe met de bedrijven in gesprek te gaan over de werkgelegenheid. Naast ontslagen vrezen de energiebedrijven dat hun ontwikkeling naar duurzame energieopwekking vertraging oploopt. Het spijt Van Tongeren (GroenLinks) dat zij op deze manier “gekortwiekt worden in hun inspanningen voor schone energie”. (…)’

PvdA fel over Delta en Eneco
Uit een bericht van Omroep Zeeland
‘(…) PvdA-Tweede Kamerlid Jan Vos haalde fel uit naar de directie van de Zeeuwse energiemaatschappij Delta. Volgens Vos heeft de directie van Delta 10 jaar lang de tijd gehad om de gevolgen van de splitsing op te vangen, maar heeft ze er de voorkeur aangegeven om procedure na procedure aan te spannen.
“De directie van Delta probeert de politiek de schuld te geven van het banenverlies. Dat is een verkeerd beeld. Als er banen verloren gaan, komt dat door de keuzes die het bedrijf zelf heeft gemaakt”, stelde Vos tijdens het debat. (…)’

De SP wilde wachten met de splitsing tot ook andere Europese landen het doen.

‘s Middags hadden nog zo’n 700 medewerkers bij Delta en Eneco in Den Haag gedemonstreerd tegen de verplichte splitsing. Ze overhandigden minister Kamp 40.000 handtekeningen tegen de splitsing.

 

Bronnen
Tweede Kamer, 30 september 2015: Oppositie tegen splitsing energiebedrijven
Tweede Kamer, 30 september 2015: Woordelijk verslag (zoek voor het betreffende onderdeel op trefwoord: Elektriciteits- en gaswet)
Omroep Zeeland, 30 september 2015: Tweede Kamer blijft voor splitsing Delta

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.