Eneco en Delta vrezen strop en banenverlies door splitsing net

29 juni 2015 – Energiebedrijven Eneco en Delta vrezen dat 1500 tot 2000 mensen hun baan verliezen nu ze gedwongen worden om hun stroomnetten af te splitsen. Eneco wil een gesprek met de politiek.

Aldus meldt het AD.

Uit het bericht van het AD
(…) Ook vrezen de bedrijven 1 miljard euro minder te kunnen investeren in duurzame energieopwekking zoals windmolens en zonne-energie. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Die besliste (…) dat de energiebedrijven hun stroomnetten moeten afsplitsen van het bedrijfsdeel dat stroom en gas produceert en verkoopt. De netten blijven in handen van de lokale en provinciale overheden. Die verplichting gold al lang, maar beide energiebedrijven hebben dit tot de hoogste rechter aangevochten. De splitsing is overigens nog niet definitief, want beide bedrijven beroepen zich ook nog op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Die nieuwe zaak moet nog door het Gerechtshof behandeld worden. (…)

Reactie Eneco: Eneco wil in gesprek met politiek over dreigende splitsing
Splitsing van Eneco in een separaat netwerk- en leveringsbedrijf is om een aantal redenen niet in het belang van Eneco en de duurzame transitie van de energievoorziening in Nederland. Nederland is dan immers het enige land in Europa waar energiebedrijven gedwongen zijn gesplitst. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie. Buitenlandse energiebedrijven die actief zijn in Nederland hoeven in hun eigen land namelijk niet te splitsen.
Door deze wet in werking te laten treden, dreigt uitverkoop van de Nederlandse energiebedrijven Delta en Eneco en verlies van invloed over onze nationale energiesector. Bovendien zal bij Eneco Groep er op korte termijn sprake zijn van verlies van ruim 400 miljoen euro aan investeringsmogelijkheid voor bijvoorbeeld de bouw van windparken en biomassa-installaties, en de aanleg van warmteleidingen. Ook zal het tot onvermijdelijk banenverlies leiden dat kan oplopen tot 1.000 banen.
Volgens Eneco is de politiek nu aan zet om te bepalen of nut en noodzaak aanwezig zijn om splitsing ook daadwerkelijk af te dwingen. Eneco heeft zich altijd tegen de splitsingswet verzet.

Reactie Delta:
Arnoud Kamerbeek, CEO van DELTA: “De Hoge Raad doet een uitspraak over een acht jaar oude wet. De energiemarkt is in die jaren sterk veranderd. We hebben voor de energietransitie juist meer samenwerking en integratie nodig en geen splitsing. De wet biedt dan ook geen enkele oplossing voor de uitdagingen van vandaag. De Staat heeft dan wel juridisch gelijk gekregen, feit blijft dat splitsing niets oplost maar wel schadelijke gevolgen heeft.”
De Tweede Kamer heeft eerder aangegeven na de uitspraak van de Hoge Raad met minister Kamp te willen spreken over de gevolgen van een mogelijke splitsing.
“Het is goed dat er een politiek debat komt over de vraag wat voor soort energiebedrijf we voor de toekomst nodig hebben. Dat je op juridische gronden mag splitsen wil niet zeggen dat het ook verstandig is. Daar moeten we met wetgever, toezichthouder en politiek over spreken. Ik zie dat debat vol vertrouwen tegemoet”.
Overigens is het juridische proces met deze uitspraak nog niet afgelopen. De Hoge Raad verwijst de zaak door naar het gerechtshof om te kijken of de splitsingswet in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Gedwongen eigendomssplitsing zou betekenen dat DELTA niet door kan gaan in zijn huidige vorm en kan leiden tot een banenverlies in Zeeland tot 800 banen.
De uitspraak geldt ook voor Eneco. DELTA en Eneco spelen samen een belangrijke rol in de nationale energietransitie. De uitspraak brengt dit in gevaar, leidt tot een vermindering in duurzame investeringen van 1 miljard en een verlies van 1.500 tot 2.000 banen.

 

Bronnen
AD, 28 juni 2015: Energiebedrijven Eneco en Delta vrezen strop en banenverlies door splitsing net (via Blendl)
Eneco, 26 juni 2015: Eneco wil in gesprek met politiek over dreigende splitsing
Delta, 26 jun i 2015: Splitsing biedt geen oplossing en kost banen

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.