Eneco Groep opereert in lijn met het 2˚C-scenario voor broeikasgasemissies

Eneco Groep heeft haar uitstoot van broeikasgassen en doelstellingen tot en met 2020 in lijn gebracht met de route naar de 2˚C-doelstelling in 2050. Hiermee is Eneco wereldwijd één van de eerste bedrijven die kan aantonen dat het over haar gehele keten bijdraagt aan het realiseren van de mondiale klimaatdoelstelling.
De broeikasgasemissies die worden veroorzaakt door het opwekken en de levering van stroom voor al haar klanten én de levering van gas en warmte aan zo’n twee miljoen huishoudens in Nederland en België is op een niveau gebracht dat ze passen binnen de 2˚C-doelstelling. Dit komt door Eneco’s jaarlijkse forse investeringen in duurzame energie, waaronder windparken op zee en op land, de verduurzaming van onze stadsverwarming via biomassa- en afvalcentrales en door energiebesparing door klanten met de slimme thermostaat Toon. Een doelstelling voor het gas- en warmteverbruik van zakelijke klanten wordt opgenomen zodra hiervoor een methodiek beschikbaar is. ….

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.