‘Energie-audit mag geen papierwinkel worden’

160413-Energie-audit
13 april 2016 –
Op de website EnSoc maakt de ondernemer Pascal van Putten bezwaar tegen de papierwinkel die dreigt te ontstaan rond de energie-audit voor bedrijven.

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) wordt onder andere ingevuld met een energie-audit voor bedrijven. In deze audit moet de energiesituatie van het be3drijf uiteen worden gezet en besparingsmogelijkheden in kaart worden gebracht. Per 5 december 2015 moesten bedrijven een energie-audit inleveren bij de Omgevingsdiensten. Die deadline is door bijna geen enkel bedrijf gehaald, maar ook de uitgestelde datum (1 juni 20156) lijkt voor veel bedrijven een probleem te worden.

Uit de column van ondernemer Pascal van Putten
‘(…) Het prijzenswaardige doel van de energie-audit is het inzicht vergroten in het energiegebruik van uw bedrijf en de mogelijke besparingsmaatregelen. Daarvoor wordt gevraagd: een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen. Plus een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Bent u er nog?

Rapportage-format
Om het u ‘makkelijk’ te maken is er een 31 pagina’s tellend rapportage-format opgesteld met daarbij een 44 pagina’s tellende toelichting. Allemaal met de beste bedoelingen, maar om er nou vrolijk van te worden. Hoeveel tijd kost u het invullen? Weken, maanden? Met als resultaat al gauw vele tientallen pagina’s A4. Welke organisatie heeft al die cijfers zo gedetailleerd paraat? Wat voor zin heeft het om vanuit enkele kerncijfers talloze tabellen in te vullen met aannames en schattingen? Die vervolgens de Omgevingsdienst weer denkt te kunnen controleren. Dat is papier heen en weer schuiven om wille van de regels. Terwijl we in dit land toch juist minder regels willen?

Beoordeel op output
Mijn tip: Ga niet zitten rapporteren en controleren op detailniveau, maar beoordeel bedrijven op hun output. Pas moderne ‘Lean Startup’ met ‘Scaling Up’ managementmethodes toe op energiemanagement. Startups schrijven tegenwoordig geen dikke businessplannen meer. In plaats daarvan wordt een businessmodel zo snel mogelijk getoetst in de markt en tussentijds bijgesteld.

Top 5 aanvalsplan
Dit concept kun je ook toepassen op energiemanagement. Iedereen in uw bedrijf met enig verstand van het productieproces weet dondersgoed waar de meeste energie naartoe gaat. Met een uurtje brainstormen hebt u een top 5-aanvalsplan van kansrijke energiebesparingen. Ga vervolgens met de meest kansrijke aan de slag. Het kunnen meten gedurende dit proces is hierbij cruciaal. Het proces gaat als volgt: meet de situatie zoals hij nu is, maak een return-on-investment-berekening, bedenk vervolgens een aantal energiebesparende maatregelen en ga deze in de praktijk testen. Stel zo nodig bij, probeer wat nieuws!

Veranker deze werkwijze in uw organisatie: Dus ieder kwartaal of half jaar een top 5-sessie, dan hebt u over vier jaar, als u een nieuwe energie-audit moet houden, op een efficiënte manier aantoonbaar energie bespaard en uw meetgegevens op orde. Tijdens de eerste audit laat u met deze lean-werkwijze zien dat u ambitieus bent en resultaatgericht en daar gaat het om, niet om het vol krijgen van dikke rapporten met tabellen vol met uit uw duim gezogen schattingen. (…)
Kortom: stop uw energie in maatregelen en niet in teveel papier. (…)’

Bronnen
EnSoc, 8 april 2016: ​Maak van energie-audit geen papieren tijger
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.