‘Energie besparen doe je nu’ – Campagne heeft tot nu toe weinig succes

‘Energie besparen doe je nu’ – Campagne heeft tot nu toe weinig succes

22 februari 2017De campagne ‘Energie besparen doe je nu’ heeft tot nu toe weinig succes. Nog steeds weet de meerderheid van de huiseigenaren van een woning met energielabel C of lager niet dat ze subsidie kunnen krijgen voor energiebesparende maatregelen. Een onderzoek van de campagne concludeert dat de campagne ‘weinig aansprekend’ is.

De campagne ‘Energie besparen doe je nu’ liep vorig jaar van half oktober tot begin december en wordt op dit moment herhaald. Met radio- en tv-spotjes, online display, een website en abri-posters wil de campagne aanzetten tot energiebesparende maatregelen, vooral bij eigenaren met een huis dat energielabel C of lager heeft. Het campagnebeeld bestaat uit een ’tochthond’ en een ’tochtslang’. (‘Een ‘tochtrol’ – in de vorm van een tochthond – praat met een ‘lotgenoot’. De tochthond en slang zien de bui al hangen. Waarom? Omdat nu de tijd is gekomen om energie te besparen, om maatregelen te nemen aan je huis.’) In 2016 bedroeg het campagnebudget € 448.500.

‘Weinig aansprekend’
De eerste ronde van de campagne is geëvalueerd door Kantar Public. Volgens Kantar is de campagne ‘weinig aansprekend’, is de communicatieve werking relatief laag, een ‘relatief laag’ deel van de doelgroep bereikt, en kwamen boodschappen over de urgentie van energiebesparing, het bestaan van subsidies en de eenvoud van het nemen van besparende maatregelen ‘minder goed’ over. ‘Het aandeel huiseigenaren dat weet dat men subsidie kan krijgen bij het nemen van twee maatregelen tegelijk is gestegen, maar nog altijd laag; een op de zes weet dit.’
‘De gewenste gedragsveranderingen vereisen een lange adem. De doelstellingen van de campagne zijn daarom gericht op agendasetting, urgentie verhoging en het wegnemen van (kennis)barrières. [In de eerste campagne-ronde] zijn daarop nog geen ontwikkelingen te zien.’
Over de oorzaak tegenvallende campagneresultaten zegt Kantar: ‘Een mogelijke verklaring is dat dit een nieuwe campagne is. Daarnaast is energiebesparing een ingewikkeld onderwerp én zijn er veel partijen over energie en energiebesparing naast de campagne aan het communiceren.’

Nog tot eind 2019
De campagne ‘Energie besparen doe je nu’ zal nog tot eind 2019 lopen. Het is een campagne van de Rijksoverheid, in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden.

Nog helft van subsidiebudget beschikbaar
Bij de start van de tweede ronde van de campagne wees de Rijksoverheid erop dat er van het subsidiebudget van € 60 mln nog de helft beschikbaar is.
Over de noodzaak van de campagne meldde de Rijksoverheid:
‘(…) In bijna alle huizen in Nederland is wel iets aan isolatie gedaan, maar vaak nog niet grondig. Veel oudere huizen, gebouwd vóór 1992, zijn maar gedeeltelijk of matig geïsoleerd. Vooral de isolatie van de gevel en de vloer ontbreekt. In ruim 1 miljoen koopwoningen is nog geen spouwmuurisolatie, en in bijna 2 miljoen geen vloerisolatie. Het verbeteren van woningisolatie past in het beleid van de overheid om de uitstoot van CO2 te verlagen. Bovendien scheelt het in de stookkosten en levert het meer comfort op.
Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak opzien tegen investeren in isolatie: ‘te duur, geen geld, lange terugverdientijd’. Tegelijkertijd weten eigenaren niet goed wat woningisolatie kost en schatten ze de besparing die het oplevert veel te laag in. Bij de besparing door spouwmuurisolatie bijvoorbeeld noemen ze vaak maar de helft van het correcte bedrag. Gemiddeld kost spouwmuurisolatie 2100 euro, de besparing is 550 euro per jaar. Vloerisolatie kost gemiddeld 1800 euro, de besparing is 210 euro per jaar.
Via de website Energiebesparendoejenu.nl kunnen huiseigenaren snel en eenvoudig bekijken wat isolatie kost en bespaart voor hun type woning. Op de site staat ook welke mogelijkheden er zijn voor subsidie en lenen. (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, rapport Kantar Public, januari 2017: Energie besparen doe je nu (R26) – Eindrapportage campagne-effectonderzoek  (pdf, 43 pag.)
Rijksoverheid, 16 februari 2017: Subsidie stimuleert huiseigenaren hun huis te isoleren

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.