Energie en klimaat belangrijk in duurzame ontwikkelingsdoelen van VN

150930 VN duurzame doelen

30 september 2015 – Op de 70ste verjaardag van de Verenigde Naties, stemden meer dan 150 wereldleiders in met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Energie en klimaat zijn belangrijke elementen in de nieuwe doelen.

Nieuwe VN-doelen
Na de millenniumdoelen, die als deadline 2015 hadden, was het tijd voor nieuwe VN-doelen. Ze werden, in tegenstelling tot de millenniumdoelen, opgesteld in brede samenspraak. De uitkomst: 17 duurzame ontwikkelingsdoelen voor de komende 15 jaar.

Uit een bericht van De Correspondent over de klimaatdoelen
‘(…)’ De nieuwe doelen trekken ontwikkeling veel breder: ze gaan over klimaatverandering, over vreedzame samenlevingen, over verantwoorde productie en consumptie. De nieuwe doelen benadrukken dat het geen zin heeft om je te richten op het bestrijden van armoede, als er oorlog is. Dat het geen zin heeft om gezondheidszorg te verbeteren, als klimaatverandering ervoor zorgt dat mensen niets te eten hebben. Het kernwoord van de nieuwe doelen: duurzaamheid. (…)’

Zeventien doelen in plaats van acht
Waar de millenniumdoelen concreet en meetbaar waren, zijn de nieuwe Sustainable Development Goals dat veel minder. En het zijn er veel meer, zeventien in plaats van acht. Dat zijn meteen de punten van kritiek. De Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs ziet het van de zonnige kant.

Uit een bericht van de Financial Times
‘(…) “The SDGs are a very broad and complex agenda. Whether it can work out is an open question. But there is now an amazing amount of discussion. There is a sense that this is a sensible framework. I’m not saying a new dawn has broken, but at least governments are saying we need to try.” (…)’

Energie en klimaat
Twee doelen gaan heel duidelijk over energie en klimaat. Maar veel van de andere doelen hebben er ook in meer of mindere mate mee te maken.

Doel 7: Betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
Dit doel valt uiteen in de volgende subdoelen:

 Van de website van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling
‘(…) TARGETS
7.1

By 2030, ensure universal access to affordable, reliable and modern energy services
7.2

By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix
7.3

By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency
7.a

By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and technology, including renewable energy, energy efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel technology, and promote investment in energy infrastructure and clean energy technology
7.b

By 2030, expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services for all in developing countries, in particular least developed countries, small island developing States, and land-locked developing countries, in accordance with their respective programmes of support (…)’
.
Doel 13: Neem direct actie tegen klimaatverandering en de gevolgen daarvan
‘(…) TARGETS
13.1

Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in all countries
13.2

Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning
13.3

Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning
13.a

Implement the commitment undertaken by developed-country parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change to a goal of mobilizing jointly $100 billion annually by 2020 from all sources to address the needs of developing countries in the context of meaningful mitigation actions and transparency on implementation and fully operationalize the Green Climate Fund through its capitalization as soon as possible
13.b

Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-related planning and management in least developed countries and small island developing States, including focusing on women, youth and local and marginalized communities* Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary international,
intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change. (…)’
.
Andere doelen met een link naar energie en klimaat
Alle doelen, zoals het uitbannen van honger en armoede en het bevorderen van gezondheid zijn in meer of mindere mate ook klimaatdoelen. Zo kan het doel om veerkrachtige infrastructuur te bouwen, duurzame industrie te verzorgen en innovatie te stimuleren duidelijk worden opgevat als een oproep om minder energie en meer hernieuwbare energie te gebruiken. In het VN-document staan met name de woorden schoon, duurzaam en efficiënt.
Bij doel 11, om steden veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken, is de link met klimaatverandering duidelijk.
‘(…) 11.b

By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop and implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, holistic disaster risk management at all levels. (…)’
Doel 12, verzeker duurzame consumptie en productie, heeft ineens een heel concreet subdoel, namelijk de consument de werkelijke prijs voor fossiele brandstoffen te laten betalen.
‘(…) 12.c

Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption by removing market distortions, in accordance with national circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into account the specific needs and conditions of developing countries and minimizing the possible adverse impacts on their development in a manner that protects the poor and the affected communities (…)’
.
.
Bronnen
UN over Sustainable Development Goals
De Correspondent, 26 september 2015: Tien vragen over de doelen die de wereld moeten gaan redden (lidmaatschap)
Financial Times, 15 september 2015: Experts divided over value of UN sustainable development goals (registratie)

Foto: Overstroming Ayutthaya, Thailand, 2011 (Unesco)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.