Energie in Nederland op een kantelpunt

De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt. Het aandeel hernieuwbare energie neemt, mede door inspanningen van partijen in het Energieakkoord, versneld toe tot 2023. Ook de energiebesparing neemt tot 2020 toe. Het energieverbruik blijft dalen maar het tempo van die daling neemt af. Na 2020 vertraagt ook de daling in de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen.
Voor verdere stappen richting een schoon en betrouwbaar energiesysteem op lange termijn zijn daarom nieuwe beleidsimpulsen nodig. Een nog te formuleren langetermijnperspectief op het klimaat- en energiebeleid kan daarbij richting geven. ….

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.