Energie-Nederland roept op tot ferme stappen ETS

14 februari 2017 – Energie-Nederland heeft Nederlandse Europarlementariërs gevraagd om te kiezen voor forse verbeteringen van het Europese Emissiehandelsysteem ETS. Deze week staat het Commissievoorstel voor herziening van de ETS-richtlijn op de plenaire agenda van het Europees Parlement. De milieucommissie van het EP heeft eerder al een aantal extra verbeteringen voorgesteld ten opzichte van het Commissievoorstel.

Uit een persbericht van Energie-Nederland
‘(…)  Energie-Nederland vindt het zaak dat het Europarlement nu doorpakt om het ETS verder te versterken.
Concreet bepleiten we steun voor de volgende maatregelen:

  • Het overschot aan rechten dat het ETS nu parten speelt veel sneller af te bouwen door jaarlijks dubbel zo veel overtollige rechten uit de markt te halen (van 12% naar 24% vanaf 2019).
  • Het plafond aan beschikbare rechten sneller te laten dalen (met 2,4%) zodat het doel beter in overeenstemming komt met de klimaatafspraken uit Parijs
  • De drempel om overtollige rechten uit de markt te verlagen en een belangrijk deel van die overtollige rechten definitief te annuleren.
  • Versterken van de richtlijn door de verplichting om de impact van overlappend beleid in kaart te brengen en te verhelpen.

Het Europese Emissiehandelsysteem ETS is van groot belang voor een ambitieus en effectief klimaatbeleid. Het probleem op de korte termijn is dat het ETS, door het huidige surplus aan rechten, niet de gewenste stimulans geeft aan de noodzakelijke investeringen in duurzame, CO2-arme technieken. Daarom is vergaande hervorming van het ETS in Europa dringend nodig. Dat betekent in ieder geval een aanscherping van het plafond en het versneld uit de markt halen van het huidige overschot aan emissierechten om daarmee een verhoging van de CO2-prijs in gang te zetten. (…)’

Bronnen
Energie-Nederland, persbericht, 13 februari 2017: Energie-Nederland roept op tot ferme stappen ETS
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.