Energieagenda – ‘Visie op energiebesparing in woningen zwaar teleurstellend’

12 december 2016 – De visie in de Energieagenda op de voortgang van de energiebesparing in woningen is ‘zwaar teleurstellend’, vindt Aedes. Minister Kamp zou daarmee zelfs de voortgang dwarsbomen.

Energieagenda is tegenwerking voor de verduurzaming 
De vereniging van woningcorporaties Aedes vindt het plan om het energielabel C verplicht te stellen voor huurwoningen ‘zeer onverstandig’. Het haalt de investeringsplannen van de corporaties weer helemaal overhoop, omdat ze nu bezig zijn met label B als een gemiddeld voor alle woningen. ‘Minimaal C’ vraagt weer een heel andere aanpak. En het gaat ook gevolgen hebben voor de investeringen in nul-op-de-meter-wioningen (NOM). Aedes: ‘De Stroomversnelling heeft al laten weten dat NOM-renovaties stil komen te liggen.’
Aedes heeft al vaker aan de bel getrokken over de knelpunten die er nu zijn bij de verduurzaming van de corporatie-woningen. Aedes: ‘De verhuurderheffing, het passend toewijzen, de zekerheidstermijn voor saldering en de lage gasprijzen. Ook daarvoor biedt deze Energieagenda geen oplossingen. In plaats daarvan komt de overheid met een nieuwe maatregel die het verduurzamen van woningen zelfs tegenwerkt.’

Enige tevredenheid, maar ook dat met een ‘maar’
Het is niet uitsluitend ontevredenheid bij de corporaties: ‘(…) Aedes is tevreden over de eerste, voorzichtige stappen in de richting van de ‘ontgassing’ van Nederland. De minister stelt onder meer de volgende maatregelen voor om richting te geven aan het verduurzamen van de warmtevraag van woningen:

  • Aankondiging van een wetsvoorstel voor afschaffing van de aansluitplicht van nieuwbouwwijken op het gasnet.
  • Aansluitplicht op gasinfrastructuur vervangen door een algemeen warmterecht.
  • Nadruk op lokale planning en besluitvorming van grootschalige renovatie van complexen en vervanging van het gasnet. De gemeente krijgt hierin de regie.
  • Bij individuele huishoudens zoveel mogelijk gebruikmaken van bepalende momenten, zoals een verhuizing of het levensloopbestendig maken van de woning.

Het kabinet koppelt echter geen duidelijke eindtermijn aan deze maatregelen en daardoor straalt dit pakket weinig urgentie uit. Ook over de verbetering van financiële prikkels blijft de minister onduidelijk. (…)’

Bronnen
Aedes, 9 december 2016: Aedes: ‘Visie op energiebesparing woningen Energieagenda stelt zwaar teleur’

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.