Energieakkoord geode opmaat voor energierevolutie

“Om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet er heel wat meer gebeuren dan het zonder dralen uitvoeren van het Energieakkoord. Er is een energierevolutie nodig om klimaatverandering te stoppen. Aardgas verdwijnt voor verwarming van woningen en gebouwen, kolencentrales gaan dicht en auto’s van de uitlaat af. En dat alles veel sneller dan we tot dusverre dachten.” Dat stellen Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, De Groene Zaak en ODE-Decentraal als reactie op de presentatie van de Nationale Energie Verkenning (NEV) door minister Kamp. …. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.