Energiebedrijven en -verbruikers: ‘Maak voort met Wet Voortgang Energietransitie’

20 december 2016 – Energie-Nederland, FME, UNETO-VNI, VEMW, VOEG en LTO Glaskracht hebben in een brief aan de Tweede Kamer gepleit voor een snelle behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie (VET). De wet moet de werkterreinen van netbeheerders en andere bedrijven afbakenen.

Nadat de Wet STROOM vorig jaar door de Eerste Kamer werd verworpen, heeft minister Kamp een aangepaste wet naar de Tweede Kamer gestuurd: de Wet Voortgang Energietransitie, ofwel Wet VET. Een wet die hard nodig is om de energietransitie mogelijk te maken, aldus Energie-Nederland (energiebedrijven), FME (technologische industrie), VEMW (zakelijke energieverbruikers), UNETO-VNI (installatiebranche), VOEG (energiebedrijven) en LTO Glaskracht (glastuinbouw).

Uit een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de regelgeving toekomstbestendig te maken, belemmeringen voor de energietransitie weg te nemen en enkele knelpunten in de huidige praktijk weg te nemen. (…)’

Uit een bericht van Energie-Nederland
‘(…) Deze wet biedt een kans voor een heldere afbakening tussen het werkterrein van netbeheerders en (markt)bedrijven die een cruciale rol vervullen in de energietransitie. Een heldere domeinafbakening creëert de randvoorwaarden voor investeringen die hard nodig zijn om de energietransitie op koers te houden. In het bijzonder vraagt Energie-Nederland aandacht voor het onmogelijk maken van kruissubsidiëring tussen netbeheerders en verwante (netwerk)bedrijven. (…)’

In de brief aan de Tweede Kamer pleiten Energie-Nederland, FME, UNETO-VNI, VEMW, VOEG en LTO Glaskracht voor een snelle behandeling van de wet en voor een paar aanpassingen.

  • De wet moet duidelijker afbakenen wat nog in het domein van de netbeheerders ligt en wat niet meer.
  • Activiteiten ‘achter de meter’ horen niet bij de netbeheerders, aldus de briefschrijvers, en dit moet duidelijker in de wet
  • het wetsvoorstel legt het gebruik van publiek geld door netbeheerders voor commerciële activiteiten aan banden, maar ook de uitzondering moeten onmogelijk worden
  • Niet alleen netbeheerders, maar ook netwerkbedrijven moeten transparant zijn over hun financiële situatie en het directe en indirecte gebruik van publieke middelen
  • Als netbeheerders flexibiliteitsdiensten inzetten (om grote pieken in vraag of aanbod op te vangen, als alternatief voor netverzwaring), moeten ze die diensten wel inkopen op de markt.
  • De mogelijkheden om te experimenteren, moet niet groter worden dan in het voorliggende wetsvoorstel.
  • De ACM moet uitzonderingen op de storingsreserve toetsen en onderzoek na een grote stroomstoring moet verplicht worden.

Bronnen
Brief van Energie-Nederland, FME, UNETO-VNI, VEMW, VOEG en LTO Glaskracht aan de Tweede Kamer, 14 december 2016
Wetsvoorstel Wet Voortgang Energietransitie
Energie-Nederland, 14 december 2016: Brede coalitie bepleit snelle behandeling van wetsvoorstel voortgang energietransitie
VEMW, 12 december 2016: Wetsvoorstel VET noodzakelijk i.v.m. versnelling energietransitie
Rijksoverheid, Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.