Energiebedrijven onderschrijven dat het net niet klaar is voor de toekomst

12 september 2015 – Deze week kwam TNO met een waarschuwing dat het elektriciteitsnet nog niet is voorbereid op een veel grotere hoeveelheid energie uit zon en wind. De Nederlandse energiebedrijven onderschrijven nu deze waarschuwing.

Energie Nederland, de overkoepelende organisatie voor energiebedrijven, maakt in een reactie op de waarschuwing van TNO echter duidelijk dat er al op heel veel fronten gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een aanpassing van het energiesysteem, een ontwikkeling precies in de richting die TNO aangeeft: meer flexibiliteit.

Uit het persbericht van Energie Nederland
‘(…) Energiebedrijven vinden net als kennisinstituut TNO dat er meer flexibiliteit in het energiesysteem moet komen, wil het elektriciteitsnet straks bestand zijn tegen de massale groei van stroomproductie uit wind en zon. De bedrijven experimenteren al volop met flexibiliteitsdiensten, waarvoor het onderzoeksbureau ook pleit in een nieuw rapport. Netbeheerder TenneT verzekert dat het hoogspanningsnet “nu al de duizenden geplande megawatten aan extra windenergie prima aan kan.”
In het onlangs aan het ministerie van Economische Zaken aangeboden rapport ‘Naar een toekomstbestendig energiesysteem: Flexibiliteit met waarde’ wijst TNO erop dat het elektriciteitsnet nog flinke aanpassingen vergt, wil Nederland straks klaar zijn voor de grootscheepse overstap naar zonne- en windenergie. De onderzoekers wijzen erop dat in 2030 het aandeel duurzame elektriciteit 49 tot 53% zal bedragen, “meer dan vier keer het huidige percentage.” Het onderzoeksbureau waarschuwt dat innovaties die hiervoor nodig zijn, zoals opslag van energie, “in de huidige energiemarkt niet tot ontwikkeling komen.” Die opslagcapaciteit is straks hard nodig voor het kunnen opvangen van de grote pieken en dalen waarvan in het aanbod van zonne- en windstroom sprake is.

Hinderpaal
Andere innovaties die TNO voorstelt, betreffen onder meer continu reguleerbare energieopwekking en systemen zoals PowerMatcher die de elektriciteitsvraag van gebouweigenaren, woningcorporaties en zakelijke kleinverbruikers afstemmen op het aanbod. In een energiemarkt waarin stroomprijzen meer variabel zijn, moeten middelgrote en kleine marktpartijen ook flexibel vermogen kunnen aanbieden of kopen op het moment dat dit nodig en rendabel is. De onderzoekers dringen er daarom bij de overheid op aan praktijkexperimenten meer mogelijk te maken. En de overheid moet ervoor zorgen dat regelgeving en marktordening ruimte bieden aan innovatieve producten en diensten. Daar schort het nu nog aan, zoals volgens de onderzoekers het fiscale stelsel ook nog een ‘hinderpaal’ is.

Breed scala
Energie-Nederland, de belangenbehartiger van energiebedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt, benadrukt dat die bedrijven al volop experimenteren met innovaties die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een betrouwbaar, duurzaam energiesysteem. In een reactie op het TNO-rapport somt de brancheorganisatie een breed scala van projecten op. Gaande van opslag van windenergie in de vorm van gas (E.On), lokale afstemming van vraag en aanbod (Eneco, Greenchoice) en het belonen van huishoudens voor flexibel energieverbruik (Essent), tot flexibele groen gasinkoop en –levering (Gasterra), het optimaliseren en flexibiliseren van bedrijfsprocessen (GDF SUEZ) en warmtebuffers voor het flexibiliseren van elektriciteitslevering van warmtekrachtcentrales (Nuon).

Hoogspanningsnet is al klaar
TenneT beaamt dat de markt “radicaal” aan het veranderen is: “Waar ‘vroeger’ het aanbod – en daarmee de prijs – werden bepaald door de vraag, zal straks – en dit is nu al zichtbaar in Duitsland – het aanbod worden bepaald door het weer.” Voor wat betreft het hoogspanningsnet is Nederland volgens de netbeheerder wel al klaar voor die toekomst: “Nu al kan het hoogspanningsnet de duizenden geplande megawatten aan extra windenergie prima aan.” De landelijke netbeheerder verzekert ook met het lopende investeringsprogramma “uiteraard” rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen. TenneT benadrukt dat het bedrijf in Duitsland de grootste investeerder is in de Energiewende en nauw betrokken is bij power to gas-projecten voor de opslag van elektriciteit. Ook wijst het erop dat de zeer goede verbinding van het Nederlandse hoogspanningsnet met de netten van omringende landen naast prijsconvergentie en lagere prijzen ook zorgt voor meer flexibiliteit die nodig is voor een goedlopende energietransitie. (…)’

Bronnen
Energie Nederland, 11 september 2015: Energiesector deelt visie TNO op mogelijk maken transitie
Rapport TNO, 21 juli 2015: Naar een toekomstbestendig energiesysteem: Flexibiliteit met waarde (pdf, 89 pag.)
Zie ook
FluxEnergie, 8 september 2015: TNO: ‘Elektriciteitsnet niet voorbereid op zonne- en windenergie’ (met samenvatting rapport TNO)
Foto: TNO

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.