Energiebedrijven steunen streven naar verbetering mijnbouw Colombia

22 mei 2015 – De Nederlandse energiebedrijven E.ON, ENGIE, Nuon/Vattenfall en RWE steunen minister Ploumen bij haar streven naar verbeteringen in de mijnbouwsector (steenkool) van Colombia.

Persbericht Essent (onderdeel van RWE)
De Nederlandse energiebedrijven E.ON, ENGIE, Nuon/Vattenfall en RWE ondersteunen het streven naar een steenkoolketen met aandacht voor arbeidsomstandigheden, milieu en mensenrechtenrechten.
Met dat doel ondertekenden Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en de Colombiaanse vice-minister voor Mijnbouw Maria Isabel Ulloa een samenwerkingsovereenkomst over de implementatie van standaarden rondom Corporate Social Responsibility (CSR). Zij deden dat voorafgaand aan een conferentie over de toekomst van de mijnbouwsector in Colombia. De Nederlandse energiebedrijven waren daarbij aanwezig.
In november tekenden de genoemde energiebedrijven een convenant met Minister Ploumen, waarin concrete afspraken zijn vastgelegd over de inspanningen van de Nederlandse overheid en de bedrijven die moeten leiden tot verbeteringen in de steenkoolketen. Bettercoal, het Europese initiatief gericht op verbeteringen in de steenkoolketen, speelt daarin een belangrijke rol.
Eind vorige jaar brachten Minister Ploumen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die betrokken zijn bij de steenkoolketen een bezoek aan Colombia. De energiebedrijven en het Ministerie hebben op basis van het convenant acties geformuleerd die moeten leiden tot realisatie van de gemaakte afspraken. Deze actieplannen worden binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd.
Veel inspanningen zijn er op gericht de toekomstige omstandigheden in en om de kolenmijnen te verbeteren. Colombia heeft echter een roerige geschiedenis van gewapend conflict die ook een belangrijke rol speelt. Verzoening met het verleden biedt ruimte om te werken aan de toekomst. De energiebedrijven vinden het daarom van belang dat er aandacht wordt besteed aan de positie van slachtoffers van het gewapend conflict in de mijnbouwregio in Colombia en steunen het streven naar een dialoog als stap naar verzoening. De Colombiaanse overheid heeft al stappen gezet om een dergelijke verzoeningsdialoog mogelijk te maken. De energiebedrijven roepen alle betrokkenen, waaronder de mijnbouwbedrijven, op om een constructieve bijdrage te leveren aan een verzoeningsdialoog. In dit verband heeft de Nederlandse overheid het in Colombia gevestigde VN Mensenrechtenkantoor UNHCHR gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen naar de positie van slachtoffers in mijnbouwgebied Cesar.

 

Bronnen
Persbericht Essent, 22 mei 2015: Energiebedrijven in Nederland steunen Minister Ploumen bij streven naar verbeteringen mijnbouwsector Colombia

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.