Energiebehoefte grootste uitdaging bij energiezuinige flat

14 juli 2016Alle nieuwe gebouwen in Nederland moeten vanaf 2020 bijna-energieneutraal (BENG) zijn. Nieman Raadgevende Ingenieurs onderzocht in opdracht van het Lente-akkoord wat dat betekent voor flats en appartementengebouwen.

Wat moet er gebeuren om hoogbouw (vijf verdiepingen of meer) te laten voldoen aan de eisen van bijna-energieneutrale gebouwen (BENG)? Nieman Raadgevende Ingenieurs onderzocht – in opdracht van het Lente-akkoord – vijf gebouwen, waarvan een van vier verdiepingen en vier van vijf of meer woonlagen. Deze gebouwen werden niet gebouwd om te voldoen aan de BENG-regelgeving, maar ze zijn onderzocht om te zien wat er voor nodig is om ze wel te laten voldoen.

Uit het rapport van Nieman Raadgevende Ingenieurs
‘(…) Bij de hoogbouwprojecten die geanalyseerd zijn, is het voldoen aan BENG-indicator 1 ‘energiebehoefte’ zeer uitdagend. Een uitgebreid aanvullend maatregelenpakket is benodigd om aan de eis te kunnen voldoen.
De eisen aan het primair fossiele energiegebruik (BENG 2) en het minimale aandeel hernieuwbare energie (BENG 3) leidt ertoe dat een concept met een gasketel in de hoogbouw niet meer haalbaar is. Mogelijke alternatieven zijn WKO (warmtepomp), biomassa of een (duurzame) warmtelevering. (…)’

Uit een bericht van Aedes
‘(…) Uit het onderzoek blijkt dat hoogbouw meer energie verbruikt dan eengezinswoningen. Dit komt vooral omdat hoogbouw meer glas bevat. Ook blijkt dat het effect van verbetermaatregelen per project verschilt. De combinatie van ontwerpaspecten, zoals de compactheid van het gebouw, de oriëntatie en de transparantie van de gevel zijn samen bepalend voor de energiebehoefte van een gebouw. Aandacht hiervoor is noodzakelijk om de eerste voorlopige BENG-eis te halen. Die is gesteld op 25 kWh/m2 per jaar. (…)’

In 2015 zijn de voorlopige eisen voor BENG opgesteld.

Uit het rapport
‘(…) Voor woningen en gebouwen gelden de volgende voorlopige eisen:

  • De maximale energiebehoefte van ≤ 25 kWh/m2 gebruiksoppervlakte per jaar;
  • Het maximale primaire (fossiele) energiegebruik van ≤ 25 kWh/m2 gebruiksoppervlakte per jaar;
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie van ≥ 50%. (…)’

Bronnen
Aedes, 14 juli 2016: Onderzoek naar energie-eisen bij gestapelde nieuwbouw
Lente-Akkoord, 8 juli 2016: Eindrapport BENG voor gestapelde bouw
Nieman Raadgevende Ingenieurs, rapport, 5 juli 2016: BENG gestapelde bouw. Samenvatting onderzoeksresultaten (pdf)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.