Energiebesparing – ‘De bouw moet beter z’n best doen’

15 maart 2017‘Keer op keer lijken gebouwen op energetisch vlak niet te leveren wat is beloofd en is daardoor het energiegebruik gemiddeld 20 tot 30% hoger dan nodig.’ Het kan en moet veel beter, vindt Ronald Schilt. Hij pleit ook voor een koppeling van de hoogte van het energieverbruik aan de hoogte van de energiebelasting. ‘De vervuiler betaalt.’

Ronald Schilt (Merosch): ‘We, de bouw, moeten wel leveren.’

Ronald Schilt, directeur van installatieadviesbureau Merosch, schrijft dit in een column op Duurzaam Gebouwd, een column in de vorm van een brief aan de ‘potentiële minister van Energie’. De column gaat over wat er via de bouw bereikt kan worden.

.
Uit de column
Bestaande bouw: meer verbruik, meer belasting
‘(…) Zet in op volledig energieneutrale nieuwbouw (NOM of gelijkwaardig) vanaf 1 januari 2020.
Voor de bestaande bouw kunt u energiebesparing prikkelen door in te zetten op regressieve energiebelasting. Gebruikt men meer energie (per woning of vierkante meter utiliteitsbouw), dan betaalt men meer energiebelasting. Ofwel de vervuiler betaalt. Met koppeling aan het WOZ-systeem met de slimme meter moet dit relatief eenvoudig zijn. Daarnaast rekent u dan af op daadwerkelijk gebruik en niet op een theoretische benadering zoals de Energielabels zijn. (…)

In de bouw valt nog veel te winnen
We, de bouw, moeten wel leveren. Helaas doen we dat nog te weinig. Keer op keer lijken gebouwen op energetisch vlak niet te leveren wat is beloofd en is daardoor het energiegebruik gemiddeld 20 tot 30% hoger dan nodig. Dat is dus een enorme verspilling. Anders gezegd; hier valt nog veel te winnen. De recente wet Kwaliteitsborging bouw kan op dit vlak nog wel wat extra aandacht gebruiken. Denk hierbij aan garanties van de adviseurs en bouwers als het gaat om rendementen van systemen en energiegebruiken van gebouwen. Ook hier zijn inmiddels verschillende goede voorbeelden, dus moeilijk kan het niet zijn.

‘Het kan, doe het’
Ik kan me voorstellen dat u inmiddels begint te denken: ‘Leuk, maar wie gaat dit betalen?’ En terecht. Toch kan ik u gerust stellen. Ten eerste zijn vele van de maatregelen bij het hanteren van de juiste businesscase rendabel. Maar belangrijker is de wil en de visie. Als Merosch hebben we er inmiddels een sport van gemaakt om onze opdrachtgevers maximaal te verleiden om in te zetten op gezonde en energieneutrale gebouwen. Aanzienlijk meer dan gemiddeld lukt dat en krijgen we opdrachtgevers overtuigd om dit te doen. Geld en techniek zijn zelden het probleem, maar de overtuiging en wil om er voor te gaan. Daarom beste minister: het kan, doe het! (…)’

Het installatieadviesbureau Merosch heeft zelf besloten geen ontwerpopdrachten voor nieuwbouw meer aan te nemen wanneer deze niet ‘gasloos’ zijn.

Bronnen
Duurzaam Gebouwd, 14 maart 2017: Geachte potentiele minister van Energie
Website Merosch
Merosch: 10 redenen waarom we er mee stoppen (alleen ‘gasloze’ nieuwbouw)
Illustratie: tekening voor energieneutraal complex (Merosch)
Portretfoto: Merosch

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.