Energiebesparing: De verwaarloosde kant van het energiesysteem

ECORUNNER

21 september 2015 – Als we auto’s, apparaten en gebouwen een factor vijf zuiniger maken, verbetert welzijn, welvaart en zekerheid van de energievoorziening. Dat zegt Prof. Kornelis Blok in zijn intreerede.

Blok gaf vorige week zijn intreerede als hoogleraar Energiesysteemanalyse aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management. ‘Energiebesparing: De verwaarloosde kant van het energiesysteem’ is de titel van zijn rede. Als we goed willen sturen op energiegebruik, moeten we meer meten en monitoren, stelt Blok. En dan niet op de traditionele manier. Blok wil een nieuwe route verkennen, door data te halen uit slimme meters, internet of things of sociale media.

Uit een bericht van de TU Delft
‘(…) In de afgelopen decennia is er meer aandacht gekomen voor energiebesparing. Dat heeft er toe geleid dat we tegenwoordig veel efficiënter met energie omgaan dan 40 jaar geleden (o.a. door isolatie van woningen, spaarlampen en zuiniger apparaten). Daardoor begint het energiegebruik in veel landen nu zelfs te dalen, in de Europese Unie met bijna 2% per jaar. En er is nog veel mogelijk, zo is het haalbaar het energiegebruik in de Europese Unie met 30% terug te brengen. We zijn nog lang niet aan het eind van de technische mogelijkheden – het lijkt niet onmogelijk om de komende 30 jaar nogmaals een factor 5 zuiniger met energie om te gaan. Dat wordt één van de grote technische uitdagingen van de komende tijd.
Zuinig omgaan met energie heeft grote voordelen. Zo heeft het positieve impact op de menselijke gezondheid, maakt het de oplossing van het klimaatprobleem een stuk eenvoudig.
Er is echter nog steeds een gebrek aan kennis over de manier waarop we energie gebruiken en hoe we dit efficiënter kunnen doen. Nieuwe technische mogelijkheden, zoals slimme meters en het internet-of-things, kunnen helpen om dit inzicht te vergroten. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in onderzoek naar  energiebesparing. (…)’

Foto: Ecorunner V wint Shell Eco Marathon voor energie-efficiënte voertuigen (Ecorunner)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.