Energiebesparing – Deltaplan Duurzame Renovatie voor verduurzaming 15.000 gebouwen

3 november 2016De Dutch Green Building Council heeft het initiatief genomen voor een Deltaplan Duurzame Renovatie, met als doel vóór 2050 15.000 gebouwen duurzaam te renoveren. DBGC verwacht een forse energiebesparing door het Deltaplan, dat nog in een pril stadium is.

DGBC presenteerde het Deltaplan Duurzame Renovatie op de Nationale Klimaattop. Omdat het plan nog in een pril stadium verkeert, nam Ecofys – dat de CO2-besparing van alle op de klimaattop gepresenteerde initiatieven doorrekende – het Deltaplan Duurzame Renovatie nog niet mee in de berekeningen.

Uit een bericht van DGBC
‘(…) We leven op dit moment in een land waar de totale gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw) voor bijna 40% verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot. Daarmee is de gebouwde omgeving de grootste vervuiler, meer dan bijvoorbeeld verkeer en industrie. Maar er zijn hoopgevende ontwikkelingen om gebouwen beter en duurzamer te maken, dat zeker.
Toch moet veel grondiger en in sneller tempo worden gerenoveerd en verduurzaamd dan het huidige aantal, we moeten naar 15.000 gebouwen per jaar.DGBC heeft daarom het initiatief genomen om een allesomvattend Deltaplan voor de Duurzame Renovatie van bestaand vastgoed te ontwikkelen, samen met marktpartijen, overheid, kennisinstituten, brancheorganisaties en partijen in de bouw- en vastgoedsector.  DGBC is in gesprek met organisaties zoals VNO-NCW, RVO en Uneto-VNI, zij onderschrijven ook de behoefte aan een deltaplan. DGBC zal de ontwikkeling van het plan, de implementatie en monitoring aanjagen en faciliteren waarbij de achterban van DGBC en diverse andere stakeholders worden uitgedaagd leiderschap te tonen en een voorbeeldfunctie te vervullen. (…)’

Uit een bericht van Cobouw
‘(…) Volgens woordvoerder Matthijs Timmers zullen er afspraken worden gemaakt per sector, zoals de kantorenmarkt, zorg, cultuur en onderwijs. “We zijn nog in een vroege fase: eerst moet er draagvlak worden gecreeerd en moet precies in kaart worden gebracht wat ervoor nodig is om dit te bereiken.”
Volgens Timmers probeert de DGBC te leren van de opstartproblemen bij de Stroomversnelling. Bij dat ambitieuze initiatief om bestaande woningen energieneutraal te maken, gaat het niet zo hard als gedacht. “Maar het is noodzakelijk om dit toch te doen en ambitieus in te zetten. We gaan de klimaatdoelen niet halen met de huidige vijfduizend gebouwen die nu jaarlijks worden gerenoveerd. Het moet beter, sneller en in grotere aantallen.”(…)’

Uit een bericht van Duurzaam Bedrijfsleven
‘(…) Naast het renoveren van bestaande gebouwen, ziet DGBC kansen voor sloop en vervangende nieuwbouw om de bestaande gebouwvoorraad drastisch te verduurzamen.
Zo blijkt uit onderzoek van TNO dat vervangende nieuwbouw energiezuiniger is dan renovatie. Door alleen woningen van wooncorporaties te vervangen, is een energiebesparing van 37,9 procent te behalen. Daarnaast leidt het vervangen van oude woningen door energieneutrale bouw in 2050 tot een extra energiekostenbesparing van in totaal € 27,4 mrd. (…)’

Bronnen
Platform Duurzame Huisvesting, 2 november 2016: DGBC wil jaarlijks 15.000 gebouwen duurzaam renoveren
Duurzaam Bedrijfsleven, 26 oktober 2016: DGBC wil jaarlijks 15.000 gebouwen duurzaam renoveren
DGBC, 3 oktober 2016: Deltaplan Duurzame Renovatie op Nationale Klimaattop 2016
Cobouw, 14 september 2016: DGBC wil Deltaplan Duurzame Renovatie (registratie)
FluxEnergie, 27 oktober 2016: Nationale Klimaattop – Wat levert dat nou op?

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.