Energiebesparing – ‘We doen het veel beter dan gedacht’

Energiebesparing – ‘We doen het veel beter dan gedacht’

26 september 2016Prof. dr. W. Turkenburg heeft een nieuwe analyse gemaakt van de energiebesparing in Nederland en komt, tot z’n eigen verrassing, tot de conclusie dat we het veel beter doen dan wordt gedacht.

Turkenburg keek naar de energie-intensiteit van de Nederlandse economie.
Over het resultaat van zijn onderzoek zegt hij: ‘Een nadere analyse van de vermindering van de primaire en de finale energie-intensiteit van de economie van ons land leverde een (voor mij) verrassend inzicht op – we blijken het, gemiddeld genomen, sinds 1980 (veel) beter in ons land te doen wat betreft energiebesparing dan standaard wordt gedacht.
Verrassend voor mij was dat het finaal energiegebruik in ons land sinds 1980 min of meer constant is gebleven (en sinds 2012 licht daalt) terwijl de economie van Nederland tussen 1980 en 2015 is verdubbeld. Dat betekent: per jaar gemiddeld meer dan 2% verbetering van de finale energie-intensiteit van ons land. Dat ligt ruim boven de 1,5% per jaar die we van de EU tot 2020 moeten realiseren! Tussen 2000 en 2012 was er een dip (tot beneden die 1,5% per jaar) maar vanaf 2012 doen we het weer goed.’

Eerdere conclusies moeten herzien worden
In maart publiceerde HIER de notitie ‘De betekenis van het Klimaatakkoord van Parijs’  waarin Turkenburg (samen met Sible Schöne, Bert Metz en Leo Meyer) o.a. schreef over energiebesparing. Turkenburg concludeert dat er nu na zijn nieuwe bevindingen een update van die notitie zal moeten verschijnen.

Gevolgen voor het beleid
In het verslag dat Turkenburg van zijn nieuwe analyse maakte trekt hij ook een aantal conclusies voor het Nederlandse beleid.

 • Streefcijfers kunnen omhoog
  De potentie van energiebesparing is nog steeds heel groot en de streefcijfers kunnen dus best omhoog.  Turkenburg: ‘Bij circa 2% groei van de economie moet de verbetering van de primaire energie-intensiteit naar 2% per jaar gebracht kunnen worden en de verbetering van de (bruto) finale energie-intensiteit naar 2,5% per jaar.’
  Hij wijst er wel op dat dit ‘ambitieus beleid’ vergt. ‘Het bruto finaal energiegebruik zou dan dalen met gemiddeld 0,5% per jaar. In 35 jaar betekent dit een afname met 16%.’
  .
 • We moeten in 2050 2300 PJ opwekken 
  Bij deze energiebesparing daalt het bruto finaal energieverbruik in Nederland naar 1760 PJ in 2050. Wanneer deze hoeveelheid energie met wind en zon moet worden opgewekt, dan moet er 2300 PJ per gegenereerd worden, omdat bij het opslaan 30% verloren gaat.
  .
 • Enorme vermogens zon en wind nodig
  Stel dat de helft van die 2300 PJ uit zon-PV komt en de andere helft van windenergie, dan is er aan zon-vermogen 400.000 MW nodig en van windenergie 100.000 MW.
  .
 • Ook aan andere bronnen werken
  ‘Er is alle reden om aan meer opties te werken dan aan bijna alleen energiebesparing, zon en wind. Ook andere hernieuwbare bronnen (duurzame biomassa, geothermie en – in het buitenland – waterkracht) vergen aandacht evenals de ontwikkeling van nieuwe opties zoals klimaatvriendelijke solar fuels.’
  .
 • CCS is een must
  ‘Daarnaast vergt de inzet van vooral aardgas en biomassa gekoppeld aan CCS aandacht. Zeker voor Nederland vormt het ontwikkelen en realiseren van CCS een must. Zonder deze opties is realisering van de doelstelling die in in Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd niet mogelijk.’
  .
 • CO2 uit de lucht halen
  ‘En heel snel moeten we werk maken van het onderzoeken en ontwikkelen van opties waarmee negatieve emissie van CO2 (dus het halen van CO2 uit de lucht) kan worden bereikt. De UK kan hierbij als voorbeeld dienen – zie het programma ‘Greenhouse Gas Removal from the Atmosphere’ van de National Environment Research Council (NERC) waarvoor thans een call for tenders loopt.’

Bronnen
W. Turkenburg, 20 september 2016: Energiebesparing en het te voeren klimaatbeleid (pdf, 7 pagina’s)
Zie ook
FluxEnergie, 17 maart 2016: Nederlanders luiden de noodklok over klimaatakkoord: ‘Er moet veel meer gedaan worden’ (de HIER-publicatie)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar. Foto Turkenburg: Turkenburg

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.