Energiebronnen – Bronnen in Europa

Bronnen voor elektriciteitsproductie Europa (2014)

EU 28 (zonder Malta) GWh/jaar % van productie in 2014
 
Waterkracht 393 142 13
Windenergie 235 322 7,8
Zonne-energie 90 668 3
Bio-energie 101 721 3,4
Andere duurzame bronnen 26 924 0,9
Aandeel duurzame bronnen 28,1 %
Fossiele bronnen 1 270 090 42,2
Kernenergie 833 286 27,7
Andere bronnen 61 803 2,1
Totale energieproductie 3 012 956 100 %

Bron
Presentatie BCConsult (april 2015)

> Alle data

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.