Energieconferentie Den Haag: ‘Engage, engage, engage!’

6 april 2016 – Afgelopen maandag was er een Europese energieconferentie in Den Haag. Het werd een pleidooi voor meer samenwerking en voor meer steun aan de Energie-Unie. ‘Engage, engage, engage!’

De Eerste en Tweede Kamer hielden op maandag 4 april een conferentie over energie, innovatie en circulaire economie. Hiervoor waren parlementariërs uit de 28 EU-lidstaten en leden van het Europees Parlement uitgenodigd. De conferentie werd georganiseerd vanwege het Nederlandse EU-voorzitterschap, in de eerste helft van 2016.

Uit het verslag van ParlEU2016
‘(…) ‘Hoe kunnen we een kostenefficiënte overgang naar een schone, concurrerende en veilige energietoekomst versnellen?’ (…) De conferentie werd geopend door de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib. Zij stond in haar openingswoord stil bij het belang van samenwerking op het gebied van energie en noemde daarbij tevens het succes van de klimaattop in Parijs. “Het geeft blijk van een groeiend bewustzijn dat we niet op de oude manier verder kunnen. In plaats van de aarde uit te putten, moeten we zorgen dat we er een betere, mooiere en toekomstbestendige plek van maken voor de generaties na ons. In de kern is dat, denk ik, de ambitie van iedere volksvertegenwoordiger – het geldt in ieder geval voor mij.”

Samenwerking op elk niveau
De eerste inhoudelijke sessie van het ochtendprogramma werd geopend door vicepresident van de Europese Commissie Maroš Šefčovič. Het thema samenwerking, zowel op Europees en landelijk als regionaal niveau, stond bij alle sprekers centraal. In de woorden van de heer Šefčovič: “Het Energie Unie-project kan niet alleen in Brussel worden uitgevoerd. Dat moet ook gebeuren in landen, steden, dorpen. Engage, engage, engage!” (…)’

Er is geen verslag beschikbaar dat meer op de inhoud van de discussies ingaat.

Video-impressie Meeting on Energy, Innovation and Circular Economy (4′)

Bronnen
ParlEU2016, 4 april 2016: Naar een schone, concurrerende en veilige energietoekomst
ParlEU2016: 4 april 2016: Geanimeerde discussies in themasessies

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.