Energieconsultants niet verbaasd over misbruik subsidie bij corporaties

23 juni 2015 – Een aantal woningcorporaties heeft met onjuiste gegevens subsidie gevraagd om huurwoningen energiezuiniger te maken. De Federatie van Energieconsultants is niet verbaasd.

De Federatie van Energieconsultants (FedEC) reageert op de fraudeaangiftes in Ensoc: ‘Met aanzienlijke subsidies zijn er altijd partijen die daar misbruik van maken. Vanaf de invoering van het energielabel tot vandaag de dag kunnen woningbouwverenigingen grote financiële voordelen op het gebied van subsidies behalen. Veel woningbouwverenigingen hebben eigen adviseurs opgeleid tot energieprestatie-adviseurs die energielabel kunnen afgeven. Het labelen van woningen en de subsidieaanvragen verlopen geheel intern’.
‘Wij weten helaas dat er kaf tussen het koren zit dat er keer op keer voor zorgt dat energieadvies en energielabels een slecht imago krijgen. Wij zijn blij dat dit soort onrechtmatigheden boven tafel komen en werken graag mee aan het formuleren van een oplossing die dit soort praktijken in de toekomst zal voorkomen,’ aldus Isabelle Sternheim, voorzitter van de FedEC.

Minister Blok (Binnenlandse Zaken) heeft de onregelmatigheden rond de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) al aangepakt. Vorige week liet hij de Tweede Kamer weten hoe hij het misbruik gaat bestrijden. Allereerst wil hij dat alle aanvragers hun aanvraag intrekken (ook als daar al positief op is beschikt). Daarna moet de aanvraag opnieuw worden ingediend, maar nu met een deugdelijker onderbouwing van de verstrekte gegevens. De regels daarvoor treden op 1 september in werking.
Aedes, de koepelorganisatie van de woningbouwcorporaties, en Vastgoed Belang, de brancheorganisatie van particuliere vastgoedeigenaren, hebben hun volledige medewerking toegezegd.

In de STEP-regeling is € 400 miljoen voor ‘een extra impuls aan investeringen in energiebesparende maatregelen in de bestaande gereguleerde woningvoorraad’. De regeling trad op 1 juli 2014 in werking. Op dit moment is voor bijna € 119 miljoen aangevraagd en voor €102 miljoen verleend, het leeuwendeel ten behoeve van corporaties.

De onregelmatigheden kwamen vorig jaar aan het licht door een klokkenluider. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de uitvoerder van de STEP-regeling, heeft meteen bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan wegens fraude. Daarna zijn steekproefgewijs de aanvragen voor 200 woningen bekeken (aanvragen van 16 corporaties en één particuliere verhuurder). In meer dan de helft van de gevallen waren de gegevens bij de subsidieaanvraag niet correct.
Minister Blok: ‘Op basis van het onderzoek, heb ik de conclusie getrokken dat direct handelen noodzakelijk is.’ Blok voegt er wel aan toe dat door hem ‘niet met zekerheid is vast te stellen dat de geconstateerde onregelmatigheden met opzet zijn gedaan om voordeel te behalen bij de verstrekking van subsidie (STEP) of lening (FEH)’.

Bronnen
Ensoc, 20 juni 2015: Subsidie voor energiebesparing huurwoning misbruikt
Brief minister Blok aan de Tweede Kamer, 18 juni 2015: Kamerbrief over onregelmatigheden Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) (pdf, 4 pag.)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.