Energiedialoog: ‘Nu heel Nederland erbij betrekken’

13 juli 2016Bij de Energiedialoog waren de bekende gesprekspartners met elkaar in dialoog. Maar het wordt nu hoog tijd heel Nederland bij de energietransitie te betrekken, want iedereen gaat het nu merken, onder andere aan zijn portemonnee.

Hans van Kleef (sectoreconoom energie bij ABN-AMRO) schrijft dat in een bijdrage op Energiepodium. Hij vindt ook dat de energietransitie bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer een centrale plek in de programma’s en debatten moet krijgen.

Uit zijn bijdrage
‘(…) Voor mij was de grote winst bij deze bijeenkomsten dat het niet enkel een samenzijn was van de traditionele gesprekspartners, maar dat de natuurbeweging en vertegenwoordigers van politiek en de traditionele energieproducenten samenkwamen. Er werd nu tenminste wel samen gepraat (…). Hoewel op sociale media de ‘dialoog’ rondom de gewenste richting van de energietransitie vaak uitmondt in een hoop polariserend geroeptoeter, bleken de één-op-één gesprekken een stuk constructiever. Van mening verschillen mag, en als je meer dan 140-tekens ruimte hebt voor duiding, nuance en argumentatie, dan blijkt dat de verschillen vaak veel kleiner zijn dan eerder gedacht. Over de richting – minder CO2-uistoot en meer hernieuwbare energie – is iedereen het wel eens. (…)

Ook de vraag moet door een transitie
Of je nu wel of niet gelooft in de toekomstscenario’s van het Internationaal Energie Agentschap, van energiebedrijven als Shell of BP, of van Natuur & Milieu, over één ding is men het in deze scenario’s allemaal eens. Een heel groot deel van de actie ten behoeve van de afspraken in het klimaatakkoord – namelijk het begrenzen van de mondiale temperatuurstijging – moet komen van efficiency. (…)
Het belang van energie-efficiency kwam onlangs wel tot uiting in het rapport van VEMW met de passende titel ‘Samen op weg naar minder’, waarin de energie-intensieve industrie aangaf dat een grote CO2-reductie in de industrie kan, en moet plaatsvinden voor 2050. (…) De energie-intensieve industrie zal op het gebied van netto CO2-uitstoot reductie aanzienlijk meer kunnen bijdragen dan alle huishoudens bij elkaar. Maar de rekening van de energietransitie zal voor een aanzienlijk deel wel bij diezelfde huishoudens komen te liggen. Na de dialoog, waarbij we een hoop hebben gesproken, is het nu tijd om de boodschap helder en goed beargumenteerd door te vertalen naar diegene die uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgen. De grote noodzakelijke stappen in de energietransitie staan voor de deur. Dit gaan wij met z’n allen merken in de vorm van hogere belastingen, veranderingen aan het landschap, en aanpassingen in onze manier van leven. Zeker omdat een groot deel moet komen uit efficiëntie, en omdat zuiniger aandoen met energie voor iedereen haalbaar is, of zou moeten zijn, is betrokkenheid van iedereen noodzakelijk.

En nu communiceren
Daarom is er nu de noodzaak om ook de rest van Nederland te betrekken bij de energietransitie. Om betrokkenheid te vergroten bij de verduurzaming van de energiemix, draagvlak te creëren en daarmee efficiency te bevorderen, is open communicatie cruciaal. En aangezien de verkiezingsprogramma’s ten behoeve van de parlementsverkiezingen van volgend jaar op dit moment worden geschreven, ligt daar een uitgelezen kans voor de politiek om duurzaamheid, energie en economische belangen te verenigen in een eensluidend ambitieus, eerlijk en vooral helder programma. Wij – de industrie, het bedrijfsleven, de milieubeweging en de politiek,  die allemaal een link hebben met de energiesector en de transitie vorm geven -, moeten nu dus stoppen met alleen te praten, en naast handelen ook starten met communiceren. (…)’

Bronnen
Energiepodium, 12 juli 2016: “Vertaal Energiedialoog naar mensen die rekening betalen”

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.