Energiedialoog – ‘Nederland is meer een praat-land dan een doe-land’

7 april 2016 – Wat vindt men op voorhand van de Energiedialoog die vandaag van start ging? De meningen die de media halen zijn vaak negatief. De deelnemers aan de dialoog zullen vast een kleurrijker palet aan meningen hebben.

Meer praten dan doen
‘Er wordt in Nederland meer gepraat over duurzame energie dan dat er daadwerkelijk wat mee wordt gedaan. Wil duurzaamheid een vlucht nemen, dan moet het gebruik van fossiele brandstoffen minder aantrekkelijk worden. Zodra de vervuilers de prijs voor de CO2-uitstoot moeten betalen kan duurzame energie veel aantrekkelijker worden.’
Alfons Wispels (Pure Energie en Raedthuys) tegenover Duurzaam Bedrijfsleven

Tijd rekken
‘De hamvraag is goed: hoe raken we zo snel mogelijk van de fossiele energie af? Maar dat stond al in het Energierapport van de regering. In plaats van oplossingen aan te dragen, neemt minister Kamp een half jaar voor een grotendeels overbodige discussie en wekt hij vooral de indruk tijd te willen rekken.’
Joris Wijnhoven, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace, tegenover De Volkskrant 

Geen debat met de samenleving
‘Het wordt geen debat met de hele samenleving. De bijeenkomst in Rotterdam was al overtekend voordat zij publiek werd aangekondigd.’
Ike Teuling, Milieudefensie, tegenover de Volkskrant

Energievraagstuk wordt niet als urgent ervaren
‘De burger ervaart het energievraagstuk niet als urgent en denkt volgens enquêtes dat we in Nederland al eenderde duurzame energie gebruiken, terwijl dat maar 5,6 procent is. Het moet duidelijk zijn wat op het spel staat. Zoals: onze gasbel in Groningen raakt leeg en onze petrochemische industrie drijft nog grotendeels op fossiele brandstoffen.’
Dr. ir. Rinie van Est, Rathenau Instituut, tegenover de Volkskrant

Het is onduidelijk wat er met de uitkomst gaat gebeuren
‘Het is onduidelijk wat precies met de uitkomsten van de dialoog zal gebeuren. Deelnemers willen dat terecht wel weten. Het ministerie houdt de conclusies bij zichzelf, terwijl ze zeggen de dialoog aan te gaan omdat ze ‘commitment’ willen van burgers en bedrijven. Maar alleen beloven dat je de uitkomst zult meenemen, is niet genoeg. Daarvoor is een gezamenlijk programma nodig.’
Ytsen Deelstra, adviesbureau Wing, tegenover de Volkskrant

De Energiedialoog is een zwaktebod
‘Wil je de knelpunten die het Energierapport signaleert aanpakken, organiseer dat dan, zet zaken in beweging, neem initiatief, formuleer concrete doelen met bijbehorende middelen en instrumenten. Want vanzelf gaat het niet.’
De Ingenieur
Alom roep om regie
‘Alom is er de roep om regie van de overheid. Want het tegengaan van al te drastische klimaatverandering is een collectief goed; juist de overheid is ervoor om dat te dienen. Niet dat de overheid alles zelf moet doen, maar die moet op zijn minst zorgen voor de regie, de kaders stellen, zorgen dat er een maatschappelijke dynamiek ontstaat die het doel, een CO2-arme energiehuishouding, dichterbij brengt. ‘
De Ingenieur
Knarsetandend?
‘De dialoogdeelnemers zullen knarsetanden, tal van vraagstukken moeten opgelost. “Welke innovaties zijn er nodig, is het acceptabel dat er kostenverschillen voor verwarming ontstaan tussen burgers die voorop lopen met verduurzamen en burgers die langer op fossiele brandstoffen zoals aardgas blijven verwarmen? Is de energie-infrastructuur leidend of volgend voor de investeringen in verduurzaming in gebieden? Hoe houden we in Nederland een internationaal concurrerende industrie die tegelijk de overgang naar een CO2-arme energievoorziening realiseert? Wat is het beste schaalniveau om de transitie vorm te geven: Europees, nationaal, regionaal of lokaal?” Het ‘geklets en uitwisselen van plannen’ duurt tot juli 2016.’
Cobouw (die de Energiedialoopg ‘broeden op een nieuw Energieakkoord’ noemt)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.