‘Energielabel heeft nauwelijks effect op energiegebruik woningen’

‘Energielabel heeft nauwelijks effect op energiegebruik woningen’

2 augustus 2016Het verplichte energielabel voor koopwoningen heeft nauwelijks effect op energiebesparing of opwekking van duurzame energie. De prikkel om te investeren ontbreekt, aldus Frans Schilder van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Volkskrant. 

Woningeigenaren worden niet veel beter van de investering in energiebesparing of opwekking van duurzame energie, aldus Schilder.

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) Wie zijn eigen huis met betere isolatie en duurzame energieopwekking volledig energieneutraal wil maken, is gemiddeld 45 duizend euro kwijt. Een huis met een laag energielabel opwaarderen naar energielabel B lukt al voor een bedrag tussen de 8.000 en 15.000 euro. Schilder: ‘Zelfs met de huidige, lage rente en een gunstige regeling voor het terugleveren van duurzame stroom aan het openbare net, worden de meeste eigenaren daar niet veel beter van.’ (…)’

Het sinds januari 2015 verplichte energielabel, waarbij de nadruk ligt op isolatie, lijkt weinig te helpen, aldus Schilder.

‘(…) ‘Niet alle huizen zijn geschikt voor extra isolatie. En verhuizingen zijn meestal het moment om dat soort investeringen te doen, niet het ontvangen van een energielabel. Misschien moeten andere opties worden onderzocht, zoals de aanleg van collectieve warmtenetten op duurzame energie. We willen ook van het aardgas af. Misschien verdwijnt er in minder goed geïsoleerde huizen dan nog wat warmte door de kieren, maar die is dan in elk geval duurzaam opgewekt.’ (…)’

In het Energieakkoord werd in 2013 afgesproken dat in 2020 tien procent minder energie verbruikt mag worden in de gebouwde omgeving dan in 2008. In 2050 moeten alle nieuwe woningen energieneutraal zijn. Uit het PBL-rapport Energiebesparing in de woningvoorraad dat vorige week verscheen en waar Schilder mede-opsteller van is, bleek dat in de huursector wel vooruitgang is, maar dat energiebesparing in koopwoningen achterblijft.

De Algemene Rekenkamer kwam in mei ook met kritiek op het geringe effect van het verplichte energielabel voor woningen. De labels zouden bovendien niet betrouwbaar zijn, door de keuring op afstand.
Uit onderzoek van Calcasa bleek eind mei dat een kwart van de woningen bij de verkoop het verplichte energielabel niet heeft. Een boete werd daarvoor tot juli 2016 nog niet uitgedeeld, aldus RTL Nieuws. Heeft de woning het label wel, dan heeft dat volgens Calcasa geen effect op de verkoopprijs. RVO kwam met andere resultaten: volgens de rijksdienst kan een gunstig label de verkoopprijs tot 7.000 euro opdrijven en een slecht label de koopprijs met maximaal 29.000 euro drukken.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.