‘Energielabel heeft wél effect op verkoop huis’

8 juni 2016Vorige week werd een onderzoek van Calcasa gepubliceerd waaruit bleek dat een energielabel nauwelijks van invloed is bij de verkoop van een woning. Gisteren publiceerde RVO een onderzoek waaruit bleek dat het energielabel wel degelijk van invloed is. Een gunstig label levert een hogere prijs (tot € 7.000 meer), een ongunstig label drukt de prijs (tot € 29.000 minder). 

Maximaal prijseffect van € 36.000 
Uit een bericht van RVO

‘(…) TIAS VastgoedLAB ging na of het energielabel daadwerkelijk effect heeft op de woningverkoop. Het bureau koppelde de transactiecijfers uit 2015 van de NVM aan de energielabelgegevens van RVO.nl. (…) Door de datakoppeling ontstond een uniek en gedetailleerd overzicht van maar liefst 82.829 verkochte woningen.

160608-Energielabel-Prijseefect
Uit de analyse blijkt dat het energielabel een effect op de verkoopprijs heeft. Gunstig gelabelde doorsnee woningen werden verkocht tegen een hogere verkoopprijs van ongeveer € 7.000. Woningen met een ongunstig G-label drukten de transactieprijs gemiddeld met ruim € 29.000.

76% woningen met label
De resultaten laten volgens de onderzoekers ook zien dat de invoering van het energielabel een vlucht heeft genomen. Had in 2014 ongeveer 15% van de woningen een label, in 2015 was dat 76%. (…)’

160608-Energielabel-Verkoopsbelheid

Gunstig label: sneller verkocht
Uit de conclusies van het onderzoek
‘(…) Gunstig gelabelde A-woningen verkopen 80 dagen sneller en tegen ruim 2% prijspremie in vergelijk tot de gemiddelde D-label woning in Nederland. Kopers lijken de labelinformatie op waarde te schatten en belonen het perspectief van een lage energierekening op voorhand bij de aankoop. Ook de negatieve informatie van labels laat sporen na. Zo duurde de verkoop van een G-woning in 2015 ruim 40 dagen langer, en was de transactieprijs bijna 13% lager dan de doorsnee D-label woning. Het beschikbare vooruitzicht van een hoge energielast laat kopers langer twijfelen en lijkt het bod te drukken. (…)’

Prijsverschil is logisch
Uit de conclusies van het onderzoek
‘(…) De gevonden prijsverschillen staan in een logische verhouding tot de gemiddeld €2000 euro die een gemiddeld huishouden jaarlijks betaalt aan gas en elektra. Het label zorgt ervoor dat op voorhand duidelijk is hoeveel meer of minder deze rekening gaat worden, en deze toekomstige bandbreedte is al terug te vinden in de transactieprijzen van 2015. (…)’

Beoogde marktdekking energielabel is bereikt
Uit de conclusies van het onderzoek
‘(…) Wanneer wij een jaar na het debuut van definitieve energielabel in de koopwoningmarkt de balans opmaken kunnen twee conclusies worden getrokken. De beoogde marktdekking is bereikt. Het marktaandeel van gelabelde transacties is in 2015 gestegen van 15% in begin januari tot 76% aan het einde van het jaar. Hiermee is informatie over de relatieve energiezuinigheid van de woning gemeengoed geworden.(…)’

Bronnen
RVO, 6 juni 2016: Energielabel heeft effect op woningverkoop 
RVO, rapport, Het Debuutjaar van het Definitieve Energielabel onder de Loep (pdf, 7 pag.)

Zie ook
FluxEnergie, 1 juni 2016: Kwart van de verkochte woningen heeft geen energielabel

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.