Energieleveranciers: voortaan algemene voorwaarden in begrijpelijke taal


22 maart 2017
Vanaf 1 april werken alle energieleveranciers die aangesloten zijn bij Energie-Nederland voortaan met algemene voorwaarden in ‘eenvoudig Nederlands’.

Uit de aankondiging van Energie-Nederland
‘(…) De energieleveranciers, verenigd in Energie-Nederland, hebben de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers naar eenvoudig Nederlands ‘vertaald’. Algemene Voorwaarden zijn van oudsher vooral een juridisch document, en gaan vaak gepaard met moeilijke woorden en zinnen. Energieleveranciers vinden het echter belangrijk dat klanten snel en makkelijk begrijpen wat gezamenlijk wordt afgesproken met een leveringsovereenkomst. Deze nieuwe voorwaarden in begrijpelijke taal helpen daarbij. Daarnaast sluiten ze aan op nieuwe regelgeving zoals de Richtlijn Consumentenrechten en gewijzigde richtlijnen van de ACM. De nieuwe voorwaarden zijn onder de vlag van de SER met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis overeengekomen. Ook ACM is geconsulteerd. De voorwaarden zijn per 1 april 2017 van kracht. (…)’

Bronnen
Energie-Nederland, 21 maart 2017: Klant centraal met nieuwe algemene voorwaarden in begrijpelijke taal
De nieuwe tekst van de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017  (pdf, 11 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.