Energiemanagement kan in de bouw een fikse energiebesparing opleveren

7 juli 2016ECN maakte gisteren bekend dat door energiemanagementsystemen in te zetten in de utiliteitsbouw daar op jaarbasis 20 tot 30 PJ bespaard worden aan energiekosten.

De mededeling van ECN was gebaseerd op een eigen notitie, een notitie die ook input was voor de Kamerbrief van de Minister van Economische over de Digitale Agenda.

Uit een bericht van ECN
‘(…) Energiemanagementsystemen (EMS) zijn systemen waarmee energiestromen gemonitord worden en waarmee energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld het efficiënter aansturen van installaties en gebouwbeheersystemen van grote gebouwen in de utiliteitsbouw, zoals kantoren, winkels, zorginstellingen en scholen.

Aanbevelingen
ECN zet in dit kader in haar notitie ook een aantal aanbevelingen op een rij. De belangrijkste zijn:

  • instellen van richtlijnen voor opleveringsprocedures in de installatiebranche;
  • evalueren van installatiekeuringen in het kader van EU-wetgeving;
  • richtlijnen opstellen voor onderhoud en het stimuleren van onderhoudscontracten met energieprestatiegarantie;
  • afdwingen van performance performance monitoring of monitoring van energieprofielen via de Wet Milieubeheer. (…)’

Bronnen
ECN, 6 juli 2016: ECN agendeert besparing energiemanagement in utiliteitsbouw
ECN, rapport: Energiemanagementsystemen in de utiliteitsbouw (pdf, 4 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.