Energieplan EU: dik, maar mager

30 november 2016De omvang van het EU-Energieplan kan niet verhullen dat het maar een mager plan is. De milieuorganisaties en de Groenen in het Europees Parlement vinden het plan niet ambitieus genoeg. Het heeft geen daadkracht, geeft geen sturing, en stelt te geringe eisen.

GroenLinks wijst erop dat er hoge eisen aan de energieplannen gesteld werden: ‘Ze vormen de ruggengraat van de Energieunie die moet zorgen voor minder afhankelijkheid van olie en gas uit foute regimes en om in lijn te komen met de afspraken in Parijs om onder de twee graden temperatuurstijging te blijven.’
En de nu gepresenteerde plannen voldoen niet aan de eisen, zegt GroenLinks-Europarlementariër en klimaatexpert Bas Eickhout. Hij is teleurgesteld dat de Europese Commissie al voorsorteert op de weigerachtige lidstaten. Daardoor ontbreekt volgens Eickhout sturende werking in de voorstellen. “Polen kan doorgaan met kolen, Frankrijk met onverzekerde kerncentrales, en uit angst voor de Britse tabloids is de werking van energiebesparende ecodesign-richtlijn verder uitgekleed.”
“Waar ze mee komen is een waterig compromis voor alle lidstaten. Dat is slecht nieuws voor de strijd tegen klimaatverandering, voor innovatieve bedrijven en voor de positie van de EU in klimaatonderhandelingen.”

De kritiekpunten

De kritiekpunten waar de verschillende critici mee komen:

 • De doelstellingen voor energiebesparing (30%) en duurzame energie (27%) zijn zeer behoudend.
 • Het wordt moeilijker voor duurzame energie (voorrang op het net verdwijnt).
 • Biobrandstof zonder duidelijke duurzaamheidscriteria. (GroenLinks)
 • Geen daadkracht, geen sturing (GroenLinks)
 • De ambities zijn ’totaal ontmoedigend’ (zeggen de Groenen en sociaaldemocraten in het Europees Parlement, het Wereldnatuurfonds en Greenpeace – meldt de Volkskrant)
 • Grote bedrijven als Philips en Ikea zouden graag een stap verder gaan in EU-verband (meldt de Volkskrant)
 • Dit pakket valt niet te rijmen met de voortrekkersrol die de EU zegt te spelen in de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs (vindt bijvoorbeeld WNF, meldt Trouw)
 • Het Europees Parlement vindt 30% besparing in 2030 te weinig. Dat moet 40% zijn. (Meldt Trouw)
 • De voorstellen rond de hernieuwbare energiebronnen ademen weinig geestdrift uit, vindt Trouw.
 • Het zogeheten capaciteitsmechanisme stelt lidstaten in staat om ‘ouderwetse’ vormen van energieopwekking, zoals kolencentrales, via subsidies overeind te houden als ze wegens overcapaciteit tijdelijk stilliggen. (Meldt Trouw)

Positieve punten

Er zijn ook enkele positieve punten gesignaleerd:

 • Subsidie voor biomassa in elektriciteitscentrales wordt aangepakt (vermeldt GroenLinks)
 • De voorstellen over energiebesparing krijgen nog wel enige waardering. Het eerdere streefcijfer van 27 procent besparing in 2030 gaat wat de commissie betreft omhoog naar 30 procent. Dat is het enige, in 2014 vastgestelde EU-doel, dat vandaag iets scherper wordt gesteld. (Meldt Trouw)
 • Het uitgangspunt dat de consument centraal staat en dat die beter in staat moet worden gesteld om zelf zijn energie op te wekken, te consumeren, op te slaan en eventueel te verkopen aan een netwerk. Zelfs Greenpeace is daarover positief.  (Meldt Trouw)

Bronnen
GroenLinks, 30 november 2016: Energieunie: Europese Commissie is allemansvriend, ten koste van daadkrachtig klimaatbeleid
De Volkskrant, 30 november 2016: Europa wil dat alle EU-landen meer energie gaan besparen dan eerder was afgesproken
Trouw, 30 november 2016: Forse kritiek op Brussels energieplan

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.