Energieplan Europa: een nieuwe opzet voor de elektriciteitsmarkt

16 juli 2015 – Omdat het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zal toenemen van 25% vandaag tot 50% in 2030 moet ook de opzet van de elektriciteitsmarkt herzien worden.

Met die nieuwe opzet wil de Europese Commissie een aantal dingen tegelijk:

  • de interne markt efficiënter laten functioneren zodat elektriciteit vrij kan stromen naar waar dat op een gegeven moment het meest nodig;
  • de samenleving maximaal laten profiteren van grensoverschrijdende concurrentie;
  • de juiste signalen en prikkels geven voor investeringen;
  • het groeiende aandeel van hernieuwbare energie volledig integreren.

Elektriciteit zal steeds meer over de landsgrenzen heen zal worden verhandeld en dat vraagt een goed functionerende markt.
En hoe meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt, hoe meer er samengewerkt zal moeten worden om pieken en dalen in productie en afname op te vangen.
‘Nieuwe technologieën zoals slimme netwerken, slimme meters, intelligente huizen, zelfproductie en opslagmogelijkheden stellen de burgers in staat de energietransitie meer en meer zelf in handen te nemen, hun uitgaven te drukken en actief aan de markt deel te nemen.’

Uit het persbericht van de Europese Commissie
‘(…) De strategie voor de energie-unie is erop gericht bij te dragen tot het bereiken van onze klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 en te bewerkstelligen dat de Europese Unie wereldleider wordt op het gebied van hernieuwbare energie. De verwezenlijking van deze doelstellingen vereist een fundamentele transformatie van het Europese systeem van stroomvoorziening, met inbegrip van een herziening van de Europese elektriciteitsmarkt.
Met de mededeling van vandaag wordt een openbare raadpleging gelanceerd over hoe de nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt eruit moet zien om aan de verwachtingen van de consument te voldoen, concreet de vruchten te plukken van nieuwe technologie, en investeringen – met name in hernieuwbare energie en een koolstofarme productie – aan te moedigen. Zij houdt tevens een erkenning in van de onderlinge afhankelijkheid van de EU-lidstaten waar het gaat om energiezekerheid.
Een en ander moet het mogelijk maken maximaal te profiteren van de voordelen van grensoverschrijdende concurrentie en op gedecentraliseerde wijze elektriciteit op te wekken, onder andere voor zelfconsumptie, en innovatieve ondernemingen die energiediensten verlenen, te ondersteunen. (…)’

Uit een bericht van het Financieele Dagblad
Er is nu al kritiek op de plannen van de Europese Commissie voor een herziening van de elektriciteitsmarkt. Het is vooral kritiek op wat er níet in staat.
Pieter Boot, sectorhoofd energie bij het Planburewau voor de Leefomgeving zegt tegen het FD het plan niet volledig te vinden. ‘Zolang we blijven rekenen met €7 per ton CO2 blijven kolencentrales rendabeler dan gas en is er geen hoop voor CO2-afvang en- opslag. Bij de huidige elektriciteitsprijzen zal er altijd subsidie nodig zijn voor investeringen in duurzame energie. Daarom moet parallel aan dit voorstel ook de emissiehandel aangepakt worden.’
En GroenLinks-Europarlementariër Bas Eijckhout zegt tegen het FD: ‘’De Commissie komt wel met maatregelen voor flexibilisering maar zegt niets over de kolenverslaving van Europa. Volgens Eijckhout zit Europa vast in kolenenergie. ‘En een decentrale variabele elektriciteitsmarkt gaat niet samen met inflexibele kolencentrales.’

Bronnen
Persbericht Europese Commissie, 15 juli 2015: De transformatie van het Europese energiesysteem – Het zomerenergiepakket van de Commissie effent het terrein
Informatieblad over een nieuwe marktopzet
FD, 15 juli 2015: Consument krijgt grotere rol in Europese elektriciteitsmarkt (registratie)

Zie ook
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: ‘Geen woorden maar daden’
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: meer macht voor energieconsumenten
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: nadruk op energie-efficiency
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: nieuwe regeling voor emissierechten

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.