Energieplan Europa: ‘Geen woorden maar daden’

16 juli 2015 – De Europese Commissie heeft gisteren een serie energie-voorstellen (‘het zomerpakket’) gepresenteerd die gericht zijn op de ontwikkeling van een krachtige Europese energie-unie.

Kernpunten uit de plannen:

  • een veel grotere rol voor de energieconsument;
  • een nieuwe opzet voor de Europese elektriciteitsmarkt;
  • veel nadruk op energie-efficiency;
  • een herziening van de EU-regeling voor de handel in emissierechten.

De plannen zijn gericht op ‘een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht klimaatbeleid’. De energie-unie is een politieke topprioriteit voor de Commissie-Junker.

Uit het persbericht van de Europese Commissie
‘(…) Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie en bevoegd voor Energie-unie: “In de strategie voor de energie-unie hebben wij ons ertoe verbonden de Europese consumenten meer macht te geven, één goed functionerende energiemarkt tot stand te brengen, energie-efficiëntie voorop te stellen en wereldleider te worden inzake hernieuwbare energie. Dit zomerpakket toont, vijf maanden na de vaststelling van de strategie voor de energie-unie, onze vastberadenheid om onze economie koolstofarm te maken en de consumenten een centrale rol toe te bedelen in de energietransitie. Het gaat niet alleen om een new deal voor de consumenten, maar ook om een new deal voor het gehele Europese energiesysteem.’
Miguel Arias Cañete, EU-commissaris voor Klimaatactie en Energie: “Geen woorden maar daden Vandaag zetten wij een beslissende stap om de verwezenlijking van het EU-streefcijfer van ten minste 40 % minder emissies tegen 2030 in de wetgeving te verankeren. Mijn boodschap aan onze mondiale partners in de aanloop naar de klimaatconferentie van Parijs is dan ook dat de EU haar internationale verbintenissen nakomt. En mijn boodschap aan investeerders, ondernemingen en de industrie luidt: investeer in schone energie. Het belang ervan is onomkeerbaar en zal blijven toenemen. Met deze voorstellen is Europa andermaal toonaangevend in de wereldwijde transitie naar een koolstofarme samenleving.” (…)’

In afzonderlijke FluxEnergie-berichten wordt vandaag aandacht besteed aan de verschillende hoofdthema’s van de energieplannen van de Europese Commissie:

  • de energieconsument;
  • de elektriciteitsmarkt;
  • energie-efficiency;
  • de handel in emissierechten.

Bronnen
Persbericht Europese Commissie, 15 juli 2015: De transformatie van het Europese energiesysteem – Het zomerenergiepakket van de Commissie effent het terrein
Website Energie-unie
Website DG Energie
Website DG Klimaat

Zie ook
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: meer macht voor energieconsumenten
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: een nieuwe opzet voor de elektriciteitsmarkt
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: nadruk op energie-efficiency
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: nieuwe regeling voor emissierechten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.