Energieplan Europa: meer macht voor energieconsumenten

16 juli 2015 – De energieconsument centraal staan in het beleid van de EU: meer vrijheid, meer keuzemogelijkheden, betere voorlichting en royaal de gelegenheid om zelf energie op te wekken.

Uit het persbericht van de Europese Commissie
‘(…) De Commissie presenteert een mededeling over een new deal voor energieconsumenten die een erkenning inhoudt dat de burgers centraal moeten staan in de energie-unie en gebaseerd is op drie pijlers:

  1. de consument helpen geld en energie te besparen door middel van betere voorlichting;
  2. de consument meer keuzemogelijkheden geven voor zijn deelname aan de energiemarkten en
  3. het hoogste niveau van consumentenbescherming bewaren.

Consumenten moeten over dezelfde informatie en macht beschikken als kopers en verkopers op de groothandelsmarkten, dankzij duidelijke, vergelijkbare tariferings- en reclameregels; en toegang tot betrouwbare prijsvergelijkingsinstrumenten, en moeten hun grote onderhandelingsmacht kunnen verzilveren via collectieve regelingen (bv. collectieve overstap, energiecoöperaties).
Tot slot moeten consumenten de vrijheid krijgen om onder eerlijke voorwaarden hun eigen energie op te wekken en te verbruiken, in het belang van hun portemonnee, het milieu en de continuïteit van de voorziening. (…)’

Uit het informatieblad over de ‘new deal’ voor consumenten
‘(…) De rol die de consumenten in de markt spelen, moet fundamenteel veranderen. We moeten consumenten de mogelijkheid geven hun energieverbruik aan te passen aan de realtime-ontwikkeling van vraag en aanbod.
Consumenten moeten als kopers en verkopers kunnen optreden, met innovatieve bedrijven die hen nieuwe diensten aanbieden, een en ander onderbouwd met duidelijke, vergelijkbare tariferings- en reclameregels; ook moeten zij toegang krijgen tot betrouwbare prijsvergelijkingsinstrumenten en hun grote onderhandelingsmacht kunnen verzilveren via collectieve regelingen (bv. collectieve overstap, energiecoöperaties). Consumenten moeten de vrijheid krijgen om onder eerlijke voorwaarden hun eigen energie op te wekken en te verbruiken, in het belang van hun portemonnee, het milieu en de continuïteit van de voorziening.
Tot slot moeten consumenten in een kwetsbare positie of die in energiearmoede leven en huishoudens die hun vraag moeilijk kunnen aanpassen of niet in staat zijn om prosumenten te worden, afdoende worden beschermend tijdens de transitie en doelgerichte bijstand krijgen om hun woningen energie-efficiënter te maken. (…)’

Bronnen
Persbericht Europese Commissie, 15 juli 2015: De transformatie van het Europese energiesysteem – Het zomerenergiepakket van de Commissie effent het terrein
Informatieblad over de rol van de consumenten

Zie ook
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: ‘Geen woorden maar daden’
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: een nieuwe opzet voor de elektriciteitsmarkt
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: nadruk op energie-efficiency
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: nieuwe regeling voor emissierechten

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.