Energieplan Europa: nadruk op energie-efficiency

16 juli 2015 – De Europese Commissie wil een totale herziening van het energie-etiketteringssysteem: terug naar een simpel labelsysteem van A tot en met G.

Met het huidige systeem met al die plusjes als A+++ en A++ is het voor de consument nodeloos ingewikkeld geworden. Juist omdat maar liefst 85% van de Europese consumenten op de etikettering let, moet het systeem weer eenvoudig worden: één energielabel van A tot en met G.
Om de handhaving te vergemakkelijken komt er een databank van producten waarin fabrikanten en importeurs informatie over hun producenten moeten plaatsen. De productinformatie wordt ook toegankelijk voor consumenten.
De nieuwe labeling moet direct bijdragen aan het beginsel ‘voorrang voor energie-efficiëntie’ van de energie-unie

Uit het persbericht van de Europese Commissie
‘(…) “Energie-efficiëntie eerst” is een essentieel beginsel van de EU-strategie, omdat het een uiterst doeltreffende manier is om de emissies terug te dringen, besparingen oplevert voor de consument en de afhankelijkheid van de EU van de invoer van fossiele brandstoffen vermindert. Het succes van het twintig jaar geleden ingevoerde systeem van energie-etikettering heeft ertoe geleid dat steeds meer energie-efficiënte producten zijn ontwikkeld. Het gevolg daarvan is dat de huidige etiketten te ingewikkeld zijn geworden. De Commissie stelt voor terug te keren naar de oorspronkelijke schaal van A tot G, die eenvoudiger is en begrijpelijk voor de consument.
De door de Commissie voorgestelde herziening van de richtlijn energie-etikettering zorgt voor samenhang en continuïteit, en zorgt ervoor dat de consumenten beter geïnformeerde keuzes kunnen maken waarmee zij energie en geld besparen. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Een nieuw Europees energielabel voor apparaten, waarin ook het waterverbruik en de geluidsproductie wordt opgenomen, gaat de consument 15 euro per jaar energiebesparing opleveren. Dat denkt de Europese Commissie, die een voorstel heeft gedaan voor een gezamenlijk Europees energiebeleid. (…) De Commissie heeft hoge verwachtingen van het plan. Fabrikanten en de handel zouden maar liefst 10 miljard euro meer omzet maken, doordat duidelijker is welke producten echt zuinig zijn. Verder kunnen de administratieve lasten door een eenduidig systeem omlaag gaan.

Bronnen
Persbericht Europese Commissie, 15 juli 2015: De transformatie van het Europese energiesysteem – Het zomerenergiepakket van de Commissie effent het terrein
Informatieblad over de energie-etikettering
Meer EU-informatie over labeling en ‘Energy efficient products’
NOS, 15 juli 2015: Nieuw energielabel moet leiden tot lagere rekening

Zie ook
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: ‘Geen woorden maar daden’
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: meer macht voor energieconsumenten
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: een nieuwe opzet voor de elektriciteitsmarkt
FluxEnergie, 16 juli 2015: Energieplan Europa: nieuwe regeling voor emissierechten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.